אספקת המים בתחומי המועצה מתחלקת על פני שלושה ספקים על פי החלוקה הבאה:
מושבי ביכורה, הרחבות קהילתיות בקיבוצים וחמדיה – אפיקי מים.
מנחמיה – מועצה אזורית.
קיבוצים שלא בהרחבה קהילתית – הקיבוץ.

חיבור מים חדש

תהליך חיבור לצרכני אפיקי מים:

א. חתימת הסכם: הורדת הסכם לאספקת מים>> יש לשלוח ההסכם חתום למייל על פי הפרטים המופיעים מטה.

ב. תשלום חיבור חד פעמי: עלות החיבור 550 ₪. ניתן לשלם באשראי טלפונית על פי הפרטים הרשומים מטה
    או במזומן/בצ'ק במשרדי אפיקי מים במתחם המועצה.

ג. הסדרת תשלום לחשבונות מים שוטפים:

  • הוראת קבע בבנק: יש לשלוח במייל צילום הרשאת הוראת קבע לאפיקי מים מאתר הבנק האישי – קוד מוסד  36219 או טופס הוראת הקבע חתום על ידי הבנק. להורדת טופס הוראת קבע>>
  • הוראת קבע באשראי – יש לפנות בטלפון על פי הפרטים הרשומים מטה.

ד. חיבור המים בפועל –לאחר הביצוע, התושב יקבל הודעה טלפונית כי החיבור בוצע.

תהליך חיבור לצרכני מועצה אזורית (מנחמיה):

א. תשלום חיבור חד פעמי:

    עלות החיבור X ₪ . ניתן לשלם בתשלום מקוון (לינק) או באשראי טלפונית על פי הפרטים הרשומים מטה
    או במזומן/בצ'ק במשרדי מחלקת גביה במתחם המועצה בשעות הקבלה.

ב. לאחר התשלום יבוצע החיבור בתיאום טלפוני מול התושב.

תשלום חשבונות מים

לקוחות אפיקי מים:

ניתן לשלם בהו"ק על פי ההוראות הרשומות מעלה, באשראי טלפונית על פי הפרטים הרשומים מטה או במזומן/בצ'ק במשרדי אפיקי מים במתחם המועצה .

לקוחות מועצה:   

לאפשרויות התשלום השונות >> 

עדכון נפשות לכמות מותרת

על פי חוק, כל שלוש שנים או בעת שינוי* על התושב לעדכן את מספר הנפשות בבית, על מנת לקבל תעריף מוזל
לכמות מותרת.

מהם "נפשות מוכרות"? כל מי שמתגורר בבית.

מהו שינוי?   תוספת/גריעת מי שגר בבית או שילד עבר את גיל 18.

טופס עדכון נפשות ללקוחות אפיקי מים>>  

טופס עדכון נפשות ללקוחות מועצה (מנחמיה)>>  

לפני מילוי הטופס יש להכין המסמכים הבאים:

  1. ת.ז עם ספח. לילד מעל גיל 18 נדרש צילום ת.ז של הילד.
  2. לשוכר שכתובתו הרשומה בתעודת הזהות אינה בנכס השכור: חוזה שכירות.
  3. לשוכר או בעל בית שכתובתו הרשומה בתעודת הזהות אינה מקום המגורים הנוכחי שלו: אישור אי צריכת מים מספק המים בכתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות.
  4. אם הנפשות בבית הינם עובדים זרים יש לצרף אשרת שהיה בתוקף לכל עובד.
    מסמכים נוספים ללקוחות אפיקי מים:
  5. צירוף אישור זכאות מרשות המים (ישנם זכאים להטבות בכמות המוכרת. ניתן לבדוק זכאותך ברשות המים >>.

איכות מי שתיה

המועצה אחראית על ביצוע בדיקות מי שתיה ועורכת בדיקות בתדירות של אחת לחודש בכל יישובי המועצה. הדגימות נלקחות למעבדה ותוצאותיהן מפורסמות באתר משרד הבריאות סוגי הבדיקות המבוצעות: מיקרוביאליות וכימיות.

תוצאות הבדיקות

דוחות תקופתיים>>

תוצאות הבדיקות לפי יישוב>>

דיווח:

במקרים של טעם לוואי במים או מים עכורים, יש לפנות למוקד המועצה ולדווח.

אולגה סקליאר
הנהלת חשבונות
04-6065874
04-6586768