חיבור ותשלום מים

# חיבור מים חדש   # תשלום חשבונות מים   # עדכון נפשות לכמות מותרת   # איכות מי שתיה

 

אספקת המים בתחומי המועצה מתחלקת על פני שלושה ספקים על פי החלוקה הבאה:
מושבי ביכורה, הרחבות קהילתיות בקיבוצים וחמדיה – אפיקי מים.
מנחמיה – מועצה אזורית.
קיבוצים שלא בהרחבה קהילתית – הקיבוץ.

חיבור מים חדש

תהליך חיבור לצרכני אפיקי מים:

א. חתימת הסכם: הורדת הסכם לאספקת מים>> יש לשלוח ההסכם חתום למייל על פי הפרטים המופיעים מטה.

ב. תשלום חיבור חד פעמי: עלות החיבור 550 ₪. ניתן לשלם באשראי טלפונית על פי הפרטים הרשומים מטה
    או במזומן/בצ'ק במשרדי אפיקי מים במתחם המועצה.

ג. הסדרת תשלום לחשבונות מים שוטפים:

  • הוראת קבע בבנק: יש לשלוח במייל צילום הרשאת הוראת קבע לאפיקי מים מאתר הבנק האישי – קוד מוסד  36219 או טופס הוראת הקבע חתום על ידי הבנק. להורדת טופס הוראת קבע>>
  • הוראת קבע באשראי – יש לפנות בטלפון על פי הפרטים הרשומים מטה.

ד. חיבור המים בפועל –לאחר הביצוע, התושב יקבל הודעה טלפונית כי החיבור בוצע.

תהליך חיבור לצרכני מועצה אזורית (מנחמיה):

א. תשלום חיבור חד פעמי:

    עלות החיבור X ₪ . ניתן לשלם בתשלום מקוון (לינק) או באשראי טלפונית על פי הפרטים הרשומים מטה
    או במזומן/בצ'ק במשרדי מחלקת גביה במתחם המועצה בשעות הקבלה.

ב. לאחר התשלום יבוצע החיבור בתיאום טלפוני מול התושב.

תשלום חשבונות מים

לקוחות אפיקי מים:

ניתן לשלם בהו"ק על פי ההוראות הרשומות מעלה, באשראי טלפונית על פי הפרטים הרשומים מטה או במזומן/בצ'ק במשרדי אפיקי מים במתחם המועצה .

לקוחות מועצה:   

לאפשרויות התשלום השונות >> 

עדכון נפשות לכמות מותרת

על פי חוק, כל שלוש שנים או בעת שינוי* על התושב לעדכן את מספר הנפשות בבית, על מנת לקבל תעריף מוזל
לכמות מותרת.

מהם "נפשות מוכרות"? כל מי שמתגורר בבית.

מהו שינוי?   תוספת/גריעת מי שגר בבית או שילד עבר את גיל 18.

טופס עדכון נפשות ללקוחות אפיקי מים>>  

טופס עדכון נפשות ללקוחות מועצה (מנחמיה)>>  

לפני מילוי הטופס יש להכין המסמכים הבאים:

  1. ת.ז עם ספח. לילד מעל גיל 18 נדרש צילום ת.ז של הילד.
  2. לשוכר שכתובתו הרשומה בתעודת הזהות אינה בנכס השכור: חוזה שכירות.
  3. לשוכר או בעל בית שכתובתו הרשומה בתעודת הזהות אינה מקום המגורים הנוכחי שלו: אישור אי צריכת מים מספק המים בכתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות.
  4. אם הנפשות בבית הינם עובדים זרים יש לצרף אשרת שהיה בתוקף לכל עובד.
    מסמכים נוספים ללקוחות אפיקי מים:
  5. צירוף אישור זכאות מרשות המים (ישנם זכאים להטבות בכמות המוכרת. ניתן לבדוק זכאותך ברשות המים >>.

איכות מי שתיה

המועצה אחראית על ביצוע בדיקות מי שתיה ועורכת בדיקות בתדירות של אחת לחודש בכל יישובי המועצה. הדגימות נלקחות למעבדה ותוצאותיהן מפורסמות באתר משרד הבריאות סוגי הבדיקות המבוצעות: מיקרוביאליות וכימיות.

תוצאות הבדיקות

דוחות תקופתיים>>

תוצאות הבדיקות לפי יישוב>>

דיווח:

במקרים של טעם לוואי במים או מים עכורים, יש לפנות למוקד המועצה ולדווח.

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

שירלי תורג'מן
הנה"ח מושבים ושירות לקוחות אפיקי מים

אולגה סקליאר
הנהלת חשבונות ספקים והרחבות אפיקי מים

שירלי תורג'מן
הנה"ח מושבים ושירות לקוחות אפיקי מים

אולגה סקליאר
הנהלת חשבונות ספקים והרחבות אפיקי מים