חוקי עזר

 

לחוקי עזר כפי שמופיעים באתר משרד הפנים >>

 

 תאריך עדכון   נושא
11.08.2018 אגרת תעודת אישור חוק עזר לעמק המעיינות (אגרת תעודת אישור), התשע"ח-2017
30.11.2017 חניה חוק עזר לעמק המעיינות (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ז-2017
29.08.2017 שמירת הסדר והנקיון חוק עזר למועצה האזורית עמק המעיינות (שמירת איכות הסביבה), התש"ע-2010
17.05.2013 הסדרת השמירה חוק עזר לעמק המעיינות (הסדרת השמירה), תשנד-1994
05.02.2012 בריכות – רחצה ואחזקה חוק עזר לבקעת בית שאן (רחצה בבריכות גן השלושה), תשיט-1958
08.01.2012 בריכות דגים חוק עזר לעמק המעיינות (החזקת בריכות דגים), תשיג-1953
07.12.2010 מודעות ושלטים חוק עזר לעמק המעיינות (מודעות ושלטים), התשס"ח-2007
01.10.2009 חניה חוק עזר לבקעת בית שאן (העמדת רכב וחנייתו), תשך-1960
01.10.2009 הוצאת אשפה חוק עזר לבקעת בית שאן (פינוי אשפה), התשנז-1997
01.10.2009 בעלי חיים חוק עזר לבקעת בית שאן (פיקוח על כלבים), תשכח-1968
26.01.2009 ביוב חוק עזר לבקעת בית שאן (ביוב), התשס"ח-2008
30.03.2003 תיעול וניקוז חוק עזר לבקעת בית שאן (היטל ניקוז), התשנט-1998
20.02.2003 הדברה חוק עזר לבקעת בית שאן (הדברת עשבי בר), תשיט-1958
13.01.2003 אגרת תעודת אישור חוק עזר לבקעת בית שאן (אגרת תעודת אישור), תשיב-1952
13.01.2003 הסדרת שמירה צו הסדרת השמירה (בקעת בית-שאן), תשלה-1975

 

חוק עזר לבקעת בית שאן (אגרת תעודת אישור), תשי'ב – 1952

חוק עזר לבקעת בית שאן (ביוב), התשס'ח-2008

חוק עזר לבקעת בית שאן (הדברת עשבי בר), תשי'ט – 1958

חוק עזר לבקעת בית שאן (היטל ניקוז), התשנ'ט -1998

חוק עזר לבקעת בית שאן (העמדת רכב וחנייתו), התש'ך-1960

חוק עזר לבקעת בית שאן (פינוי אשפה), התשנ'ז-1997

חוק עזר לבקעת בית שאן (פיקוח על כלבים), התשכ'ח-1968

חוק עזר למועצה האזורית עמק המעיינות (שמירת איכות הסביבה), התש"ע-2010

חוק עזר לעמק המעיינות (החזקת בריכות דגים), התשי'ג-1953

 

חוק עזר לעמק המעיינות (העמדת רכב וחנייתו), התשעז-2017

חוק עזר לעמק המעיינות (מודעות ושלטים), התשס'ח-2007

חוק עזר לעמק המעיינות (רחצה בבריכות גן השלושה), התשי'ט-1958

צו הסדרת השמירה (בקעת בית-שאן), תשל'ה -1975