שירותי הועדה

רישוי בניה # תעודת גמר בניה (טופס 4) # איתור תוכניות מהארכיון # העברת זכויות בנכס (טאבו)

מערכת GIS 

תפקידי הועדה

  • הענקת היתרי בנייה וטפסי 4
  • אכיפת החוק וההיתרים לגבי כל בנייה בתחומי המועצה
  • אספקת מידע תכנוני וייעוץ
  • ליווי תב”עות בגופי התכנון השונים

לאתר הועדה המקומית>>

ליז אוחיון
מזכירת אגף הנדסה
04-6848130
04-6848301