המועצה האזורית עמק המעיינות מפעילה מערך יומיומי להסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים ולמערכת השעות שנקבעו במשרד החינוך.

נוהל הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים>>

הסעות לחינוך הרגיל

מערך ההסעות 

מחלקת התחבורה במועצה אחראית על איסוף ופיזור התלמידים מבתי הספר. עם סיום שיבוצי התלמידים במוסדות השונים, מועברים מספרי התלמידים מבתי הספר למחלקת התחבורה, בניית הקווים נעשית עפ"י מספרים אלה.

לוחות הזמנים של קווי האוטובוסים נקבעים על פי שעות ההתחלה וסיום הלימודים בבתי הספר.

הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה, הכוללת שעות והנחיות, נמסרת לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי מחלקת תחבורה, באמצעות בתי הספר.

בטיחות התלמידים בהסעה

נהגי האוטובוסים הצהובים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון רב, ועוברים כל שנה השתלמות מקצועית.

אנו עושים מאמצים גדולים יחד עם בתי הספר והקהילות על מנת לשמור על בטיחות התלמידים בהסעה. בכל שנה אנו מוציאים מכתב להורים ולקהילות בו מפורטים כללי ההתנהגות.

בבתי הספר, עוסקים בנושא הבטיחות באוטובוסים, כל בי"ס על פי המודל המתאים לתלמידיו ולשיתוף פעולה עם היישובים, לדוגמא: עורכים שיעורים בכיתות, במידת האפשר ממנים נאמני הסעות, ולעיתים אף מסדרים מקומות ישיבה קבועים.

הורים, גם לכם כהורים יש דרך לסייע. דברו והסבירו לילדכם שאסור לקום מהמושב ולהסתובב באוטובוס בזמן ההסעה, כי בכך הם מסכנים את עצמם במקרה של עצירת פתע. חדדו להם את חשיבות חגירת חגורת הבטיחות באוטובוס ממש כפי שהם נוסעים ברכב הפרטי שלכם. חשוב להדגיש כי הנהג צריך לנהוג ולהיות ערני לדרך שלפניו ולכן הוא אינו יכול להקפיד שהילדים יהיו חגורים כל זמן הנסיעה.

לעתים הנהג מתמודד עם תלמידים שבזמן ההסעה קמים מהמושב, מסתובבים בתוך האוטובוס ואף רבים עם תלמידים אחרים. במצב שכזה, הנהג עלול שלא להיות מרוכז בנהיגה ולהגיע למצב של הסחת הדעת!

התנהגות חריגה באוטובוס, המזוהה בעזרת המצלמות המותקנות באוטובוסים – מועברת לטיפולו המשמעתי והחינוכי של מנהל ביה"ס.

שימו לב!

  • כדי להבטיח את הסעת ילדכם, הנכם נדרשים להמתין בתחנות האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים.
  • עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.
  • האחריות להכרת תחנת האיסוף וההורדה הינה של התלמיד.
  • אסור לנהג להעלות או להוריד תלמידים שלא בתחנת הסעה מסומנת וזאת מהסיבה של סיכון בטיחותי. אז בבקשה אל תעמידו את הנהג "במבחן" הוא עלול להיענש על כך בחומרה רבה!

כללי התנהגות לתלמידים בהסעה>>

הסעות לחינוך המיוחד

  • זכאות – תלמיד שעבר וועדת זכאות ואפיון והוועדה קבעה שהוא זכאי ללימודי חינוך מיוחד, התלמיד זכאי לקבל הסעות ממקום מגוריו לבית הספר בו הוא שובץ. במקרים מסוימים, על פי החלטת וועדת הזכאות והאפיון, התלמיד זכאי גם למלווה בהסעה.
  • האחריות לבניית מערך ההסעות והמלוות נעשה על ידי הרשות. חברות ההסעה נדרשות לעבור מכרז של משרד החינוך ולעמוד בסטנדרטים המבטיחים את בטיחותם של התלמידים. אין ביכולתם של ההורים להשפיע על בחירת המסיע או המלווה.
  • יידוע ההורים – הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי, תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.
  • התנהלות שוטפת מול מערך ההסעות – במהלך השנה מחלקת החינוך יחד עם קצין הבטיחות של המועצה עורכים תדרוך וביקורות נהגים, מבצעים הדרכה של המלוות בהסעה, עונים לפניות הורים ועוד.

אבדות

בסיום כל הסעה סורקים הנהגים את האוטובוסים, במידה ונמצאה אבידה, הם שמים אותה במשך 2-3 ימים בקדמת האוטובוס. לאחר מכן האבדות מועברות לארגז אבדות הנמצא ליד מחלקת התחבורה שבמועצה. בסוף שנת הלימודים נתרמות האבדות לגופים שונים הזקוקים לכך (בד"כ פרטי לבוש).

במקרה שאבד פריט יקר ערך ניתן לפנות ישירות לשרית לוסטר – רכזת ההסעות 04-6848219

אלברט אוחיון
מנהל מחלקת תחבורה
04-6848270
04-6848317
משה אילוק
קצין בטיחות בתעבורה
04-6848271
04-6848317