הנחות בארנונה

# תנאים למתן הנחה בארנונה   # הגשת בקשה להנחה   # בקשה לאישור אי קבלת הנחה   

 

על פי חוק ישנן זכאויות שונות לקבלת הנחה בארנונה. לבדיקת זכאותכם היכנסו לרשימת הזכאויות>>

 

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה

  • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי המועצה. 
  • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום המועצה האזורית עמק המעיינות. אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מבניהן. 
  • המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד. 
  • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס. 
  • מחזיק בנכס, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, תבוטל לו ההנחה. 

 

הגשת בקשה להנחה

יש למלא טופס בקשה ולצרף את המסמכים הדרושים:

 

בקשה לאישור אי קבלת הנחה ברשות

 להגשת בקשה>> 

 

שימו לב! המידע בדף זה מובא לצורכי נוחות. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

   שעות קבלת קהל

מענה טלפוני עד 22:00 בלילה וביום שישי עד 12:30 – בטלפון 04-6848111
בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 12:00
בימים א', ג', ה' בשעות 13:00 – 15:00
במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית

עדיפות בקבלת קהל תינתן למי שהזמין תור מראש. לזימון תור>> בהתאם להנחיות אין כרגע קבלת קהל 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

מוקד גביה
מוקד גביה

בת אל נחום
פקידת גביה, רכזת הנחות, מים וביוב