חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח 1998) והתקנות שהותקנו מכוחו נועדו "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".

מה אומר החוק?

החוק הגדיר אדם עם מוגבלות כ"אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

תלמיד או מורה בעל מוגבלות העונה על ההגדרה לעיל זכאי להגיש בקשה להנגשה.

על מי חלה אחריות ההנגשה?

המועצה האזורית עמק המעיינות דואגת להנגשה במוסדות החינוך – הנגשות פיזיות ופרטניות.

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח 1998)>>

שלבי בקשה להנגשה פיזית ופרטנית

  1. הגשת בקשה – בעת הרישום למוסדות החינוך יש לציין בטופס ההרשמה האם נדרשת הנגשה, וליצור קשר עם רכזת בינוי של מחלקת החינוך לקבלת מידע על תהליך אישור הנגשה של משרד החינוך.
  2. ביצוע ההנגשה – ההנגשה מתבצעת באחריות המועצה ע"י קבלנים, במהלך חופשת הקיץ. לאחר השלמת ההנגשה, נשלח דיווח למשרד החינוך, ונציגים מטעמם יגיעו לבדוק ולאשר את ההנגשה.
  3. סגירת טיפול – לאחר האישור, תועבר תשובת משרד החינוך להורים ע"י רכזת בינוי של מח' החינוך. 

שימו לב!

  • אם מתגלה לקות במהלך השנה יש לפנות לרכזת בינוי של מחלקת החינוך עם המלצה מהגורמים הרלוונטיים עבור ההנגשה הנדרשת (קלינאית תקשורת, אישור רפואי על נכות או לקות וכדומה).
  • בכל מקרה של מוגבלות זמנית או קבועה ניתן להתייעץ עם רכזת בינוי של מחלקת חינוך.
הילה מרדכי
רכזת בינוי חינוך ואחזקת גנים
04-6848214
04-6848310