החברה הכלכלית

שירותי החברה הכלכלית

# בונים בית

תפקידי החברה

  • ניהול וביצוע פרויקטים של תשתיות ציבוריות במרחב המועצה ובהרחבות
  • פינוי פסולת תעשייתית ממפעלי המועצה וטיפול בה
  • קידום והובלת פרויקטים שונים בעלי אופי כלכלי ואסטרטגי ברחבי המועצה

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

דעאל לוי
מנכ"ל חכ"ל

יהל שיפמן
מנהל פיתוח ותשתיות

מורן לוי
מזכירת החברה הכלכלית

רוחמה כהן
רכזת פרוייקטים חכ"ל

הדר עפרוני
מנהל הרחבות

אסנת נוימן כהן
מזכירת הרחבות, מזכירת ועדת מכרזים

גל לוי
מנהלת חשבונות חכ"ל