החברה הכלכלית

שירותי החברה הכלכלית

# בונים בית

תפקידי החברה

  • ניהול וביצוע פרויקטים של תשתיות ציבוריות במרחב המועצה ובהרחבות
  • פינוי פסולת תעשייתית ממפעלי המועצה וטיפול בה
  • קידום והובלת פרויקטים שונים בעלי אופי כלכלי ואסטרטגי ברחבי המועצה

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

דעאל לוי
מנכ"ל חכ"ל

מורן לוי
מזכירת החברה הכלכלית

כפיר אליהו
מנהל פיתוח ותשתיות

רוחמה כהן
רכזת פרוייקטים חכ"ל

הדר עפרוני
מנהל הרחבות

אסנת נוימן כהן
מזכירת הרחבות, מזכירת ועדת מכרזים

גל לוי
מנהלת חשבונות חכ"ל

דוד בר גבע
מנהל פרויקטים חכ"ל