בבתי ספר וגנים במועצה הפועלים בצו יוח"א (יום חינוך ארוך) אנו מיישמים את חוק "ארוחה יומית לתלמיד". במסגרת החוק מקבלים ארוחת צהרים חמה.

המועצה משתתפת במימון תכנית ההזנה עפ"י הוראות החוק ומפעילה את תכנית ההזנה כבר בימים הראשונים בכל שנת לימודים.

תפריט

על פי החלטת משרד החינוך, הארוחה תוגש בהתאם להנחיות משרד הבריאות לתפריט מאוזן ומגוון, בהתחשב בצרכי הילדים ובכלל זה צרכים בריאותיים ורפואיים.

הודעה על רגישות / אלרגיה למזון

במקרה של רגישויות ו/או אלרגיה למזון יש לפנות באופן מידי למנהלת הגן / הבית ספר ולדווח על כך, בצירוף אישור רפואי לצורך בדיקת התאמת המזון.

אלה גבע
מנהלנית הגיל הרך
04-6848215
04-6848310