תנאי רישוי עסק הובלה בקירור

עסק להובלת מזון בקירור חייב אף הוא לעמוד ברשימת דרישות משמעותית של משרד הבריאות.
בפרט מצוינים בתקנות רישוי עסקים אופן האריזה של כל אחד מסוגי המזון השונים והטמפרטורה המקסימלית המותרת במהלך הובלתו.
כך, לדוגמה, דגים טריים ניתן להוביל בטמפרטורה של עד 5 מעלות צלזיוס בארגזים העשויים חומר סינטטי עם כיסוי של פתיתי קרח, כבד או לשון (וכן חלקים פנימיים אחרים שמשמשים למאכל אדם) בטמפרטורה של עד מינוס 18 מעלות ובחבילת קרטון סגורה ואילו בשר טרי יש לתלות על גבי ווים.
בכל מקרה חובה להשתמש בארגז קיבול נקי למשעי ושעשוי חומר שאינו מחליד, וכן כזה הניתן לחיטוי בקלות.
השמירה על בריאות הציבור היא זו העומדת לנגד עיני הגורמים הפועלים לפיקוח תהליך ההובלה של מזון הדרוש קירור.

מסמכים שיש לצרף לבקשה לרישיון עסק לרכב הובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת:
1. בקשה לרישיון עסק להובלה (מהרשות המקומית) פריט רישוי 4.6 ד', כולל מס' רכב עבור כל רכב בנפרד.
2. רישיון רכב בתוקף מטעם משרד הרישוי.
3. תכנית הנדסית למרכב וליחידת הקירור (תרשים תנוחה וחתך של ארגז הקיבול), שעל גביה מסומן מיקום חיישני מד ורשם טמפרטורה (לרכב עד 5 שנים על הכביש).
4. תעודת כיול עבור כל רגשי ורשם הטמפ' ממעבדה מוסמכת (את רשימת המעבדות המוסמכות ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשייה).
5. רשומות נתוני טמפ' מרשם הטמפרטורה המאפיינת פעילות ריצפה של מערכת הקירור במהלך יום העבודה, בתאריך של כשבוע לפני הגשת הבקשה המחודשת.
6. תוכן סימון ארגז הקיבול לפי תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם) תשל"ב 1971- לצרף צילום של הסימון על גבי הרכב, סימון הארגז חייב להיות משני הצדדים.
7. טופס הצהרה – הובלת מזון בטמפ' מבוקרת.

 

לתשלום אגרת רישיון עסק להובלה בקרור >>

לטופס בקשה לרישיון עסק לרכב הובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת >>

יעקב קדוש
מנהל מח' אחזקה ותברואה
04-6848172
04-6848307
מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
04-6848170
04-6848307