מכרזים

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
תשתיות ופיתוח
עבודות גינון טירת צבי
502-2021
21/01/2021
12:00
תיאור
דרישות
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה חכ"ל
עלות 1,000 ש"ח
הודעת המכרז
מסמכים

מכרז 502-2021 חוברת המכרז >>

מכרז 502-2021 אומדן >>

מכרז 502-2021 הרחבה – השקיה >>

מכרז 502-2021 הרחבה – צמחיה >>

מכרז 502-2021 הרחבה – העמדה >>

תשתיות ופיתוח
פיתוח תשתיות 24 יח"ד אונה ג' מושב ירדנה
501-2021
21/01/2021
12:00
תיאור
דרישות
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה חכ"ל
עלות 2,500 ש"ח
הודעת המכרז
מסמכים

מכרז 501-2021 חוברת מכרז >>

מכרז 501-2021 כתב כמויות >>