מכרזים כללי

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
שירות ניהול והפעלת מחלקת גבייה
16-2021
27/07/2021
סיווג קבלני
סיור קבלנים
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה
עלות 1,000 ש"ח
למידע נוסף
מסמכים

מכרז 16-2021 שירות ניהול והפעלת מחלקת גבייה >>

ועדת הקצאות
בקשה להקצעת מקרקעין
סיווג קבלני
סיור קבלנים
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה הנדסה
עלות
למידע נוסף
מסמכים

טופס בקשה להקצעת מקרקעין >>