מכרזים כללי

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
שפ"ע
אחזקת גדרות ושבילי אופניים
01-2022
23/01/2022
12:00
סיווג קבלני
סיור קבלנים 9.1.22 בשעה 9:00 בכניסה לבנין המועצה, השתתפות חובה.
אופן הגשת המכרז

תיבת מכרזים בבנים החברה הכלכלית

גוף / מחלקה שפ"ע
עלות 500 ש"ח
למידע נוסף אסנת כהן-נוימן 04-6848141
מסמכים

מכרז 01-2022 אחזקת גדרות ושבילי אופניים >>

לתשלום עבור המכרז >>

ועדת הקצאות
בקשה להקצעת מקרקעין
סיווג קבלני
סיור קבלנים
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה הנדסה
עלות
למידע נוסף
מסמכים

טופס בקשה להקצעת מקרקעין >>