מכרזים כללי

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
ביטחון
רכישת רכב ביטחון
15-2021
15/06/2021
12:00
תיאור
דרישות
אופן הגשת המכרז

בתיבת המכרזים בבניין החכ"ל.

לתשלום עבור המכרז >>

גוף / מחלקה ביטחון
עלות 300 ש"ח
הודעת המכרז
מסמכים

מכרז 15-2021 רכישת רכב ביטחון – חוברת המכרז >>

תשתיות ופיתוח
ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי - בי"ס רגבים
13-2021
21/06/2021
12:00
תיאור
דרישות
אופן הגשת המכרז

בתיבת המכרזים בבנין החכ"ל.

קישור ישיר לתשלום מכרז >>

גוף / מחלקה חכ"ל
עלות 1,200 ש"ח.
הודעת המכרז
מסמכים

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – חוברת המכרז

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – חתכים טיפוסיים

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – תנועה

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – תנוחה וגבהים

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – פרטי ביצוע

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – פרטי מגש וציוד פר-2

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – פרטי עמוד וביסוס פר-3

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – פרטי גוב ואלקטרודות פר-4

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – פרטי מעברים בין מערכות פר-5

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – פירוקים

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – השקיה

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – העמדה

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי- ביס רגבים – 3.1  חתכים לאורך

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – 4.1 חתכים לרוחב

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – 4.2 חתכים לרוחב

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – 4.3 חתכים לרוחב

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – תאורה 1-1 EL

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צב – ביס רגבים – תאורה 1-2 EL

מכרז 13-2021 ביצוע כביש גישה בקיבוץ טירת צבי – ביס רגבים – תאורה 1-3 EL 

 

ועדת הקצאות
בקשה להקצעת מקרקעין
תיאור
דרישות
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה הנדסה
עלות
הודעת המכרז
מסמכים

טופס בקשה להקצעת מקרקעין >>