מכרזים כללי

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
מועצה
ניהול מערכות מידע
03-2022
31/05/2022
12:00
סיווג קבלני
סיור קבלנים יתקיים ביום שלישי 10.5, בשעה 9:00. נפגשים במבנה הראשי של המועצה. הסיור חובה!
אופן הגשת המכרז

בתיבת המכרזים שבמשרדי החכ"ל.

לתשלום עבור המכרז >>

גוף / מחלקה מיחשוב
עלות 300 ש"ח
למידע נוסף
מסמכים

מכרז 03-2022 ניהול מערכות מידע >>

מכרז 03-2022 ניהול מערכות מידע – מענה לשאלות הבהרה >>

שאלון ניגוד עניינים >>

ועדת הקצאות
בקשה להקצעת מקרקעין
סיווג קבלני
סיור קבלנים
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה הנדסה
עלות
למידע נוסף
מסמכים

טופס בקשה להקצעת מקרקעין >>