מכרזים

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
תשתיות ופיתוח
עבודות חשמל ומיזוג במועדון ירדנה
04-2021
18/02/2021
12:00
תיאור
דרישות
אופן הגשת המכרז

שימו לב – המועד האחרון להגשה הוא 18.02.21 בשעה 12:00 ולא כפי שמופיע בחוברת המכרז.

גוף / מחלקה חכ"ל
עלות
הודעת המכרז
מסמכים

חוברת מכרז סרוקה 04-2021

‏‏סיכום סיור קבלנים -עבודות חשמל ומיזוג אוויר במועדון ירדנה

4948EL0-הארקה

פרטי הפעלת תאורה

פרטי הארקת יסוד

לוח חשמל- 5

לוח חשמל- 4

4948EL3-גג

4948EL2-תקרה

4948EL1-חשמל ותקשורת

הנדסה
עבודות שיפוץ במועדון ירדנה
01-2021
18/02/2021
12:00