מכרזים כללי

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
שפ"ע
הובלת מכולות וסילוק פסולת
07-2022
23/08/2022
12:00
סיווג קבלני
סיור קבלנים
אופן הגשת המכרז

תיבת המכרזים בבניין החכ"ל.

לתשלום עבור המכרז >>

גוף / מחלקה
עלות 500 ש"ח
למידע נוסף
מסמכים

מכרז 07-2022 הובלת מכולות וסילוק פסולת >>

חכ"ל
ביצוע קווי אספקת ביוב ולהקמת תחנת שאיבה בקיבוץ מעלה גלבוע
506-2022
18/08/2022
16:00
סיווג קבלני
סיור קבלנים יום חמישי | 11.8 | בשעה 16:00 | ניפגשים בשער קיבוץ מעלה גלבוע - הסיור חובה.
אופן הגשת המכרז

תיבת המכרזים בבניין החכ"ל

גוף / מחלקה
עלות 500 ש"ח
למידע נוסף
מסמכים

מכרז 506-2022 ביצוע קווי אספקת ביוב ולהקמת תחנת שאיבה בקיבוץ מעלה גלבוע – פרסום המכרז >>

מכרז 506-2022 ביצוע קווי אספקת ביוב ולהקמת תחנת שאיבה בקיבוץ מעלה גלבוע – חוברת מכרז >>

מכרז 506-2022 ביצוע קווי אספקת ביוב ולהקמת תחנת שאיבה בקיבוץ מעלה גלבוע – כתב כמויות >>

ועדת הקצאות
בקשה להקצעת מקרקעין
סיווג קבלני
סיור קבלנים
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה הנדסה
עלות
למידע נוסף
מסמכים

טופס בקשה להקצעת מקרקעין >>