דוברות ותקשורת

יעוד המחלקה ומטרותיה:

פרסום ויידוע התושבים על פעילות המועצה על אגפיה ומחלקותיה.

הידוק הקשר בין המועצה לתושב.

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

אופירה שגב
דוברת המועצה

שרית סלע
מנהלת אתר האינטרנט, גרפיקה

אופירה שגב
שיווק, פרסום ואירועים