יעוד המחלקה ומטרותיה:

פרסום ויידוע התושבים על פעילות המועצה על אגפיה ומחלקותיה.

הידוק הקשר בין המועצה לתושב.

פרטי יצירת קשר

אופירה שגב
דוברת המועצה

שרית סלע
מנהלת אתר האינטרנט, גרפיקה