בקשה לקבלת הנחה בשכר לימוד בבתי הספר

לבקשת הנחה בשכר לימוד בבתי הספר, יש למלא את טופס הבקשה להנחה ולצרף מסמכים על פי ההנחיות המפורטות מטה.

 • האפשרות לקבל הנחה – לתושבי עמק המעיינות בלבד!
 • ניתן להגיש בקשה להנחה עד 15.11 בכל שנה.

 

הנחיות להגשת הבקשה:

 1. טופס בקשת הנחה >>
 2. אישורי הכנסה של שני בני הזוג: שכיר: יצרף שלושה תלושי שכר רצופים אחרונים. עצמאי: יצרף אישור שומה אחרון לשנת המס.
 3. צילום תעודת זהות של שני בני הזוג, כולל ספח.
 4. אישורים נוספים המתאימים להוכחת הנימוקים, כמו:
  – אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבאות שונות: דמי אבטלה / הבטחת הכנסה / קצבת נכות/מזונות.
  – אישור על גובה תשלום דמי המזונות.
  – אישור הסטאטוס ביישוב (חבר/תושב/שכיר).
  – מכתב מעו"ס היישוב (מכתב המלצה יינתן למשפחות המוכרות ומטופלות ברווחה בלבד).
  – קבלות המעידות על הוצאות חריגות גבוהות במיוחד.

 

לשליחת כל המסמכים הקליקו כאן >>

 

לפרטים:

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך