תפקידו של קצין הביקור הסדיר

קצין הביקור הסדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה, ולפי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך.
חוזר מנכ"ל-מביקור סדיר למניעת נשירה >>

תחומי אחריותו נוגעים בשני היבטים עיקריים:

 • בקרה ואכיפה של חוק לימוד חובה – הבטחת לימודיו של ילד ונער במוסד חינוך מוכר.
 • היבט חינוכי-טיפולי – הנחיה וסיוע בגיבוש תוכניות להכלה ולמניעת נשירה.

במועצה פועלות שתי קב"סיות הנמצאות בקשר רציף עם היועצות והמנהלים. על בסיס דיווחים שמתקבלים מבית הספר הן נפגשות עם התלמידים וההורים, מקשיבות, לומדות את המצב ומסייעות לבנות תוכנית מתאימה לכל תלמיד או תלמידה.

חשוב לדעת כי הקב"ס אינו האחראי הישיר על הביקור הסדיר בבית הספר, אחריות זאת מוטלת על המנהל בבית הספר ועל מנהל מחלקת החינוך ברשות.

איתור אי ביקור סדיר של תלמידים

מתייחס לארבע קבוצות תלמידים:

 1. תלמידים שאינם מגיעים באופן סדיר לבית הספר ונמצאים בתהליך של נשירה
 2. תלמידים שאינם לומדים באופן סדיר ונמצאים בתהליך של נשירה סמויה.
 3. תלמידים חוק לימוד חובה שלא נרשמו לבתי ספר (כולל תלמידים שלומדים בחינוך ביתי, קידום נוער, מוסדות בפיקוח רווחה/כלכלה, או מוסדות לא מוכרים).
 4. תלמידים אשר קיבלו פטור מלימודי חובה.

תהליך הטיפול באי ביקור סדיר

 1. הודעה – ישלח מכתב מטעם בית ספר להורים, המודיע על אי ביקור סדיר או נשירה סמויה- עם העתק לקב"ס.
 2. איסוף מידע – יתבצע איסוף מידע באמצעות יועצת בית הספר או גורמים אחרים הקרובים לתלמיד. וכן באמצעות גורמים מקצועיים כמו מחנכת, פסיכולוג, עובדת סוציאלית, קצין מבחן על מנת להכיר את התלמיד, חוזקותיו וקשייו.
 3. קשר עם המשפחה – יצירת קשר עם המשפחה וקביעת פגישה עם ההורים והילד. קיום שיחות אישיות עם התלמיד, בתאום עם מחנכים ויועצות (לאחר יידוע של ההורים). תיאום ביקור בית.
 4. מול בית ספר –
  • השתתפות בישיבות של הצוות הבין מקצועי בבית הספר.
  • ועדת התמדה בית ספרית- הועדה דנה במצבו של התלמיד, בשיתוף צוות בית הספר וכל הגורמים המטפלים, במטרה לגבש תכנית אישית, העונה לצרכיו של התלמיד.
  • הוצאת סיכום פגישה על ידי בית הספר, מעקב אחר החלטות הועדה בעניין התוכנית האישית שנקבעה לתלמיד, המשך קשר עם התלמיד והמשפחה.

תחומי אחריות הקב"סיות ברשות

  עינב אלקוני תמרה וגשל
תלמידי בתי ספר במועצה
(כולל קשר רציף וועדות התמדה)
שק"ד – יסודי
שדות
דקלים
שק"ד – דרכ"א
גאון הירדן – דרכ"א
רימון
ביכורים
תלמידי מועצה שלומדים בבתי ספר אחרים בתיה"ס בבית שאן קידום נוער-גבע, רגבים
עינב אלקוני
קצינת ביקור סדיר וטיפול בפרט
04-6848217
04-6848310
תמרה וגשל
קצינת ביקור סדיר וטיפול בפרט
04-6848216
04-6848310