ביטוח תאונות אישיות

אנו שמחים לעדכנכם על פורטל חדש שנבנה עבורכם בו תוכלו למצוא את כל המידע הנדרש על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

מטרתנו לסייע לכם למצות את זכויותיכם בפוליסה.
השירות אינו כרוך בתשלום כלשהו מעבר לפרמיית הביטוח המשולמת במסגרת תשלומי הורים.

תלמידי המועצה המתחנכים בגנים (מגיל 3), בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר של החינוך המיוחד בתחום המועצה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות כל השנה כולל חופשות.

לכניסה לפורטל >>

תביעות ביטוח תאונות תלמידים

תביעות בגין תאונות תלמידים יש להגיש בהתאם לנוהל המצורף>>

שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים

להבהרות ולפרטים נוספים בכל נושא ביטוחי יש לפנות לאחראית הביטוח במועצה:

אודליה טובול
ממונה תב"רים ורכזת ביטוחים
04-6848159
04-6848303