אפיקי מים

יעוד התאגיד ומטרותיו:

אספקת מים לצריכה ביתית ולשטחים החקלאיים במרבית ישובי המועצה וברמת איכות טובה.

תפקידי התאגיד:

  • אספקת מים למרבית הישובים.
  • אחזקה ושמירה על איכות המים.
  • ניהול מפעל המים.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

ניר וילק
מנכ"ל אפיקי מים

דליה שקד
מזכירת אפיקי מים

יואב שהם
מנהל כספים

מאיר גוטמן
הנדסאי / מתכנן

גדי דור
מנהל מפעל המים

שירלי תורג'מן
הנה"ח מושבים ושירות לקוחות אפיקי מים

אולגה סקליאר
הנהלת חשבונות ספקים והרחבות אפיקי מים