מה אומר החוק?

כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק ועל כן חל איסור מוחלט לכרות ו/או לעקור או להעתיק עצים ללא קבלת היתר מפקיד היערות, שהינו הגורם המוסמך לכך ע"י משרד החקלאות.
על אדם המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו למקום אחר – להגיש בקשה לקבלת היתר מול מהנדס המועצה ופקיד היערות. פקיד היערות של אזור עמק המעיינות הוא מטעם קק"ל.

מדוע נדרש אישור?

לעצים הבוגרים ישנה השפעה רבה מבחינה סביבתית אקלימית, אסתטית וחזותית. העצים והצומח במעוצה, תורמים תרומה משמעותית לתפקוד ולמבנה של מערכות אקולוגיות, לבריאות הציבור ולרווחתו, וכן עוזרים במניעת סחף וקליטת מזהמים, בשמירה על הנוף ועל תבניתה של הארץ. לכן, במקביל לתנופת הפיתוח והבניה נדרש לשמור על האיזון המתאים בין שימור לפיתוח, תוך הסתכלות קדימה לדורות הבאים.

תהליך הגשת הבקשה

  1. אישור מהנדס המועצה – יש להוריד ולמלא טופס בקשה (המופיע באתר משרד החקלאות), ובו לפרט את פרטי הבקשה, מיקום העץ, הסיבה לבקשה ולצרף מסמכים ותמונות לפי הצורך.
    את הטופס המלא יש להעביר למהנדס המועצה על פי הפרטים הרשומים מטה.
  2. תשלום אגרה – יש לשלם אגרת רישיון לכריתת עצים באתר משרד החקלאות.
  3. העברת הטופס וקבלה על התשלום לאישור פקיד היערות לצורך בדיקה ואישור (קבלת רישיון) – לאחר התשלום וקבלת אישור ממהנדס המועצה יש להעביר את המסמכים לפקיד יערות גליל תחתון, עמקים וגלבוע - פאדי רשאד >> טלפון: 04-6621500/2 שלוחה 9, פקס: 04-6621517

הגשת ערר

אם הבקשה נדחתה ניתן לערער על כך בכתב בפני פקיד היערות פקיד היערות הראשי של קק"ל באמצעות טופס ערר על החלטה על כריתה או העתקה.

למידע נוסף על תהליך הגשת הערר באתר קק"ל >

 

ליז אוחיון
מזכירת אגף הנדסה
04-6848130
04-6848301
כפיר אליהו
מהנדס המועצה והועדה המקומית
04-6848131
04-6848301