אישורי תושב

אישור תושבות לצורך קבלת הטבת מס   # אישור תושב לצורך נשיאת נשק

 

אישור תושבות לצורך קבלת הטבת מס

תושבי המועצה האזורית עמק המעיינות זכאים להטבת מס בשיעור של בין 7%-12%.

אנו עדיין ממתינים לאישור ועדת הכספים על הארכת שעה לישובים מירב, מעלה גלבוע, מסילות, ניר דוד, רשפים, שלוחות ורוויה. נכון למועד כתיבת שורות אלו טרם התקבלה הודעה.
גם השנה יונפקו אישורי תושב בצורה מרוכזת לישובים הזכאים ולתושבים העומדים בקריטריונים כפי שנקבעו על ידי רשות המיסים.
לידיעתכם האישור תקף לשנת המס הנוכחית ועד ל -28.02 בשנה העוקבת. 

 

מי זכאי לקבלת אישור תושב בצורה מרוכזת ויזומה:

1. בעלי תעודת זהות עם כתובת רשומה בישוב בו הם גרים.
2. בעלי נכסים אשר משלמים ארנונה וביוב.
3. מתגוררים מעל שנה מלאה בישוב המזכה.
4. הורים לילדים אשר ילדיהם לומדים במסגרות החינוך של עמק המעיינות.
      

שימו לב! על מנת ליהנות מהזכאות יש לעמוד בכל הקריטריונים במצטבר.

להנפקת אישור באופן עצמאילחצו כאן  (ניתן להפיק את האישור לאורך כל השנה).

 

אישור תושבות למתגוררים בבית ההורים או שוכרי דירות שאינם משלמים ארנונה

הטופס ישלח למזכירות הישוב בו את/ה מתגורר להמשך בדיקה ואישור.

 

שכירים המתגוררים בבית ההורים

ניתן להגיש בקשה במזכירות הישוב או לחילופין למלא את הטופס המקוון בצרוף המסמכים הבאים:

1. צילום ת"ז עם ספח פתוח ( לא רישיון נהיגה ולא דרכון)  עם כתובת מעודכנת למקום מגוריהם
2. הצהרה של ההורים שאכן מתגוררים עמם – הצהרה והתחייבות אודות מגורים בבית ההורים- מעל גיל 18 >>
 

מתגוררים בשכירות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. צילום ת"ז עם ספח פתוח ( לא רישיון נהיגה ולא דרכון) עם כתובת מעודכנת למקום מגוריהם
2.חוזה שכירות בתוקף לשנת הנוכחית .
שימו לב! בעת מילוי הבקשה הנכם מצהירים כי הפרטים שמסרתם נכונים הצהרה כוזבת עלולה לגרור עמה רישום פלילי .

שאלות ותשובות

מתי אקבל את האישור תושבות שלי?

החל מאמצע חודש ינואר ניתן להפיק בצורה אוטומטית ויזומה אישור תושבות לכל בית אב (בעל ואישה ) אשר עומדים בקריטריונים של רשות המיסים. לחץ כאן לרישום והפקה >> 

 

מי זכאי לקבל אישור תושבות בצורה אוטומטית?

 1. בעלי תעודת זהות עם כתובת רשומה בישוב בו הם גרים.
 2. בעלי נכסים אשר משלמים ארנונה וביוב.
 3. שוכרים – אשר חוזה השכירות שלהם בתוקף לשנה הנוכחית.
 4. מתגוררים לפחות שנה מלאה בישוב המזכה.

 

במידה ואין לי ילדים בגילאי מערכת החינוך, האם אני זכאי/ת לקבל את האישור בצורה אוטומטית?

במידה ואין לתושב ילדים בגילאי מערכת החינוך 3-18 והוא עומד ביתר הקריטריונים, אזי הוא יקבל את האישור בצורה אוטומטית.

 

למי אני יכול/ה לפנות במידה ולא קיבלתי אישור תושבות?

במקרה בו תושב לא קיבל אישור תושבות בצורה אוטומטית, עליו להגיש בקשה למזכירות הישוב, דרך אתר המועצה, בצרוף צילום ת"ז עם ספח פתוח והם יבחנו את הבקשה, בהתאם להנחיות מס הכנסה.  

 

האם ניתן להגיש בקשה לאישור תושבות באמצעות הטלפון או המייל?

ניתן להגיש בקשה אך ורק באמצעות אתר המועצה / אפליקציית עמק המעיינות (רק לעומדים בתנאים המצטברים של רשות המיסים).
כמו כן ניתן לפנות ישירות למזכירות הישוב.

 

במידה ואני גר בשכירות כדייר משנה ביחידת דיור האם אקבל את אישור התושבות באופן אוטומטי?

לא, תושבים ששוכרים דירה ואינם משלמים ארנונה וביוב למועצה מתבקשים לפנות ישירות לרשות המיסים.

 

במידה ואני גר עם ההורים, האם אני זכאי לאישור תושב?

במידה והינך גר/ה עם ההורים ואתם שכירים יש להגיש טופס בקשה בצרוף ת"ז עם ספח פתוח והצהרת הורים למזכירות הישוב, אשר תבחן את הבקשה ותאשר בהתאם לכללים.  להגשת בקשה לחץ כאן >>

 

 

 

 

מי זכאי להנפיק אישור תושב באופן עצמאי? 

תושבים העונים על כל הקריטריונים מטה, רשאים להנפיק אישור באופן עצמאי:

 1. רשומים במרשם התושבים ובתעודת הזהות בישוב מזכה ומתגוררים בו שנה לפחות.
 2. משלמים ארנונה באמצעות מחלקת הגביה בעמק המעיינות.
 3. משלמים מים או אגרת ביוב באמצעות מחלקת הגבייה בעמק המעיינות.
 4. הורים לילדים אשר ילדיהם לומדים במסגרות החינוך של עמק המעיינות.

להנפקת אישור באופן עצמאי –  לחצו כאן  (ניתן להפיק את האישור לאורך כל השנה).

דגשים למילוי הבקשה: יש להזין את תעודת הזהות של ראש המשפחה, כפי שרשום בארנונה (בד"כ האב) – בתיבה קוד משלם,  ואת תעודת הזהות של המבקש – בתיבה ת.ז. מבקש האישור.

קבלת האישור: בהקלקה על "הדפס אישור" – יוצג האישור על המסך וגם יישלח אליכם לדוא"ל.

 

הגשת בקשה למשלמים ארנונה דרך הישוב (ולא ישירות למועצה)

יש להוריד טופס בקשה, למלאו ולהעבירו למזכירות הישוב שלך, להמשך בדיקה וקבלת האישור, בצרוף המסמכים הבאים:

 1. צילום ת"ז עם ספח פתוח (לא רישיון נהיגה ולא דרכון) עם כתובת מעודכנת של מקום המגורים.

הגשת בקשה למתגוררים בבית ההורים

ניתן למלא טופס פניה לקבלת אישור תושבות למתגוררים בבית ההורים או למתגוררים בשכירות, או להוריד טופס בקשה, למלאו ולהעבירו למזכירות הישוב שלך, להמשך בדיקה וקבלת האישור, בצרוף המסמכים הבאים:

 1. צילום ת"ז עם ספח פתוח (לא רישיון נהיגה ולא דרכון) עם כתובת מעודכנת של מקום המגורים.
 2. הצהרה של ההורים – להורדה לחץ כאן>>

הגשת בקשה למתגוררים בשכירות

ניתן למלא טופס פניה לקבלת אישור תושבות למתגוררים בבית ההורים או למתגוררים בשכירות, או להוריד טופס בקשה, למלאו ולהעבירו למזכירות הישוב שלך, להמשך בדיקה וקבלת האישור, בצרוף המסמכים הבאים:

 1. צילום ת"ז עם ספח פתוח (לא רישיון נהיגה ולא דרכון)  עם כתובת מעודכנת של מקום המגורים.
 2. חוזה שכירות בתוקף לשנה הנוכחית.

 

שימו לב!  בעת מילוי הבקשה הנכם מצהירים כי הפרטים שמסרתם נכונים. הצהרה כוזבת עלולה לגרור עמה רישום פלילי.

במידה ונתקלתם בבעיה מוזמנים להתקשר למוקד המועצה  04-6588107

 

אישור תושב לצורך נשיאת נשק

הגשת בקשה

יש למלא טופס בקשה לאישור תושב לצורך נשיאת נשק, ולצרף את המסמכים הנדרשים:

 1. צילום תעודת זהות + ספח.
 2. הצהרת אודות מקום מגורים חתומה ע"י היישוב.
 3. בן משפחה מעל גיל 18 המתגורר בבית הוריו: הצהרת הורים.

קבלת האישור

לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים כפי שהוגשו, ישלח האישור בדוא"ל ובדואר ישראל תוך 3 ימים מיום קבלת הבקשה.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

מוקד המועצה

דינה אזוגי
מזכירת מזכל"ית המועצה