אחזקת תשתיות ציבוריות

כבישים, מדרכות ותאורה

תחזוקת הכבישים והמדרכות בתחום היישובים- באחריות הועד המקומי

תחזוקת כבישים מחוץ ליישובי המועצה- חלקם באחריות של נתיבי ישראל או המועצה (מחלקת אחזקה)

גינון במרחב הציבורי

גינון ביישובים כולל כניסות לישובים באחריות הועד המקומי.

גינון במרחבים ציבוריים כגון, מרכז עידן, אזור קימרון, ומרכז ביכורה באחריות מחלקת האחזקה במועצה.

תחזוקת שבילי אופניים– המועצה אחראית על אחזקת שבילי האופניים ברחבי העמק, ופינות הישיבה הסמוכות לשבילים.

 

נתקלת במפגע?  פנו למוקד 107   פניה מקוונת>>

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

מוקד המועצה

 

תחזוקת גני משחקים

מתקני המשחקים מחויבים לעמוד בתקן של מכון התקנים, האחזקה והתיקונים הנדרשים הינם באחריות היישוב.

המועצה מציעה כשירות, לישובים המעוניינים בכך, טיפול מרוכז באחזקה החודשית והשנתית על חשבון היישוב:

  • אחת לחודש נערכות ביקורות במגרשי המשחקים, במידה ונמצא ליקוי הוא מתוקן (באישור היישוב ועל חשבונו).
  • אחת לשנה נערכת ביקורת של מכון התקנים (במסגרת האחזקה השנתית, ללא עלות נוספת).

ישוב יכול לבחור לעבוד ישירות מול חברה בודקת, מורשית ע"י מכון התקנים, ולהעביר למועצה את האישורים.

 

נתקלת במפגע?  פנו למזכירת אגף הנדסה

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

אריאלה קורן
מזכירת אגף הנדסה