כבישים, מדרכות ותאורה

תחזוקת הכבישים והמדרכות בתחום היישובים- באחריות הועד המקומי

תחזוקת כבישים מחוץ ליישובי המועצה- חלקם באחריות של נתיבי ישראל או המועצה (מחלקת אחזקה)

גינון במרחב הציבורי

גינון ביישובים כולל כניסות לישובים באחריות הועד המקומי.

גינון במרחבים ציבוריים כגון, מרכז עידן, אזור קימרון, ומרכז ביכורה באחריות מחלקת האחזקה במועצה.

תחזוקת שבילי אופניים– המועצה אחראית על אחזקת שבילי האופניים ברחבי העמק, ופינות הישיבה הסמוכות לשבילים.

נתקלת במפגע?  פנו למוקד פניה מקוונת>>

מוקד המועצה
04-6588107


תחזוקת גני משחקים

מתקני המשחקים מחויבים לעמוד בתקן של מכון התקנים, האחזקה והתיקונים הנדרשים הינם באחריות היישוב.

המועצה מציעה כשירות, לישובים המעוניינים בכך, טיפול מרוכז באחזקה החודשית והשנתית על חשבון היישוב:

  • אחת לחודש נערכות ביקורות במגרשי המשחקים, במידה ונמצא ליקוי הוא מתוקן (באישור היישוב ועל חשבונו).
  • אחת לשנה נערכת ביקורת של מכון התקנים (במסגרת האחזקה השנתית, ללא עלות נוספת).

ישוב יכול לבחור לעבוד ישירות מול חברה בודקת, מורשית ע"י מכון התקנים, ולהעביר למועצה את האישורים.

נתקלת במפגע?  פנו למזכירת אגף הנדסה

ליז אוחיון
מזכירת אגף הנדסה
04-6848130
04-6848301