אחריות המחלקה

  • דגימות מי שתייה ביישובים.
  • הדברות של מזיקים לסוגיהם בשטחים ציבוריים
  • איסוף סוללות אחת לרבעון.
  • איסוף פגרי בעלי חיים (פסדים).
  • ניהול רכש וציוד השייך למועצה האזורית
יעקב קדוש
מנהל מח' אחזקה ותברואה
04-6848172
04-6848307