אחזקה ותברואה

אחריות המחלקה

  • דגימות מי שתייה ביישובים.
  • הדברות של מזיקים לסוגיהם בשטחים ציבוריים
  • איסוף סוללות אחת לרבעון.
  • איסוף פגרי בעלי חיים (פסדים).
  • ניהול רכש וציוד השייך למועצה האזורית

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

יעקב קדוש
מנהל מחלקת רישוי עסקים