בית יוסף

150

משפחות

מי אנחנו?

מקור השם
המושב נקרא ע"ש יוסף אהרונוביץ, מהוגי הדעות ומפעילי תנועת העבודה.

אוכלוסייה
ראשיתו בישוב שהוקם ע"י ארגון "הצפון ב- 1937 במסגרת יישובי "חומה ומגדל".
המתיישבים הראשונים עמדו בעוז בפני התקפות הצבא העיראקי והירדני במלחמת השחרור, אך המושב נפגע קשה ואנשיו התפזרו.
המושב יושב מחדש ע"י הסוכנות ב- 1951 בעולים מעיראק וכורדיסטאן.
בעשור האחרון הוקמה הרחבה לבני המקום.

ענפי המשק העיקריים

חברי המושב עוסקים בחקלאות. לצד האדמות המשותפות
(פרדס ושלחין) החקלאים מגדלים במשקים יחידנים בבתי צמיחה ירקות ותבלינים ליצוא.
רבים מהתושבים עובדים בעבודות חוץ ומפתחים יזמויות.

קהילה- תרבות ופנאי, חינוך