שירותים בקליק

שירות
שם שירות
חינוך
תשלום שכר לימוד לגני מועצה
חינוך
תשלום קייטנות גני מועצה
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס טרקטורים 
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס רענון מלגזה
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס מלגזה
שירותים חברתיים
תשלום שוברים שירותים חברתיים
פנאי וקהילה
הרשמה לחוגים
פנאי וקהילה
הרשמה לקייטנות
פנאי וקהילה
הרשמה לפעילות שלוחות מתנ"ס
פנאי וקהילה
הרשמה לקורסים/פורומים
פנאי וקהילה
הרשמה לפעילויות חינוך בלתי פורמלי
עסקים ותעסוקה
תשלום רישוי עסק / אירוע
עסקים ותעסוקה
תשלום מכרז
עסקים ותעסוקה
תשלום קנסות
סביבה ותברואה
תשלום חשבון מים מועצה
סביבה ותברואה
תשלום רישוי וחיסון בעל חיים
סביבה ותברואה
תשלום קנסות
סביבה ותברואה
תשלום לקניית פח גדול
סביבה ותברואה
תשלום לקניית פח קטן
מידע ושקיפות
תשלום אגרת חופש המידע
חינוך
תשלום שכר לימוד בתי ספר יסודיים ובי"ס גלעד
הנדסה
תשלום אגרת מידע תכנוני
הנדסה
תשלום שובר היטל השבחה
הנדסה
תשלום שובר אגרת בניה
תרבות
כרטיסים למופעים ואירועים
תרבות
רכישת מנוי או שובר מתנה
ארנונה ואישורים
תשלום אגרת אישור תושב שאבד
ארנונה ואישורים
תיק תושב - לברורים ותשלומים
ארנונה ואישורים
תשלום שובר ביוב
ארנונה ואישורים
תשלום שובר ארנונה