שירותים בקליק

שירות
שם שירות
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - בקשה לתצפית בית-כלבת
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - אגרת רישיון לכלב לא מסורס מעל 1/2 שנה ומתחת 8 שנים
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - אגרת רישיון לכלב מסורס/פטור
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - חיסון חתול מעוקר
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - חיסון חתול לא מעוקר
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - חיסון + שבב לכלב עד גיל חצי שנה
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - אגרת רישוי וחיסון בעל חיים
הנדסה
תשלום אגרת פיקדון (20% מאגרת הבנייה)
חינוך
תשלום שכר לימוד לגני מועצה
חינוך
תשלום קייטנות גני מועצה
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס טרקטורים 
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס רענון מלגזה
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס מלגזה
שירותים חברתיים
תשלום שוברים שירותים חברתיים
פנאי וקהילה
הרשמה לחוגים
פנאי וקהילה
הרשמה לקייטנות
פנאי וקהילה
הרשמה לפעילות שלוחות מתנ"ס
פנאי וקהילה
הרשמה לקורסים/פורומים
פנאי וקהילה
הרשמה לפעילויות חינוך בלתי פורמלי
עסקים ותעסוקה
תשלום רישוי עסק / אירוע
עסקים ותעסוקה
תשלום מכרז
עסקים ותעסוקה
תשלום קנסות
סביבה ותברואה
תשלום חשבון מים מועצה
סביבה ותברואה
תשלום קנסות
סביבה ותברואה
תשלום לקניית פח גדול
סביבה ותברואה
תשלום לקניית פח קטן
מידע ושקיפות
תשלום אגרת חופש המידע
חינוך
תשלום שכר לימוד בתי ספר יסודיים ובי"ס גלעד
הנדסה
תשלום אגרת מידע תכנוני
הנדסה
תשלום שובר היטל השבחה
הנדסה
תשלום שובר אגרת בניה
תרבות
כרטיסים למופעים ואירועים
תרבות
רכישת מנוי או שובר מתנה
ארנונה ואישורים
תיק תושב - לברורים ותשלומים
ארנונה ואישורים
תשלום שובר ביוב
ארנונה ואישורים
תשלום שובר ארנונה