שירותים בקליק

שירות
שם שירות
סביבה ותברואה
תשלום חשבון מים מועצה
סביבה ותברואה
תשלום רישוי וחיסון בעל חיים
סביבה ותברואה
תשלום קנסות
סביבה ותברואה
תשלום לקניית פח גדול
סביבה ותברואה
תשלום לקניית פח קטן