שירותים בקליק

שירות
שם שירות
עסקים ותעסוקה
הרשמה כספק בחברה הכלכלית
הנדסה
טופס דיווח נגישות והצהרת ראש הרשות
חינוך
רישום מקוון לגנים ולכיתה א'
חינוך
רישום לתושבים חדשים/ שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים
ארנונה ואישורים
אישור תושב לצורך נשיאת נשק
ארנונה ואישורים
אישור תושב לצורך הטבת מס - הנפקת אישור באופן עצמאי
ארנונה ואישורים
אישור תושב לצורך הטבת מס - הגשת בקשה - מתגוררים בשכירות / מתגוררים בבית ההורים
רישום נישואין
רישום נישואין
פנאי וקהילה
בקשה לביטול חוגים
פנאי וקהילה
בקשה להנחת אחים לחוגים
פנאי וקהילה
הרשמה לספריה דיגיטלית
עסקים ותעסוקה
הרשמה כספק מועצה
עסקים ותעסוקה
הרשמה למאגר יועצים
ארנונה ואישורים
אישור תושב לצורך הטבת מס - טופס 1312 של משרד הפנים
עסקים ותעסוקה
הגשת מועמדות למכרז כ"א
עסקים ותעסוקה
הרשמה לאינדקס עסקים
סביבה ותברואה
עדכון נפשות לחשבון מים - לקוחות אפיקי מים
סביבה ותברואה
עדכון נפשות לחשבון מים - לקוחות מועצה
סביבה ותברואה
הו"ק לתשלום מים אפיקי מים
סביבה ותברואה
הסכם לחיבור מים אפיקי מים
סביבה ותברואה
בקשה לרישיון כלב
סביבה ותברואה
העברת בעלות כלב
סביבה ותברואה
רישום להוראת קבע באשראי
סביבה ותברואה
רישום להוראת קבע בבנק
מידע ושקיפות
הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
מידע ושקיפות
בקשת מידע מהארכיון
חינוך
רישום תלמיד שאינו באזור המיפוי
חינוך
העברת ילד ממוסד חינוכי אחד למשנהו באמצע חטיבת גיל
חינוך
בקשה לביטול רישום
חינוך
בקשת הנחה בשכר לימוד
הנדסה
הזמנת תכניות מהארכיון
הנדסה
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
הנדסה
טפסים ותצהירים לתעודת גמר בניה (טופס 4)
הנדסה
בקשת מידע לצורכי שמאות ורישום נכס
הנדסה
בקשה לקבלת שובר תשלום 20% אגרת בניה
הנדסה
איתור היתר משנת 2018 ומעלה
הנדסה
הארכת תוקף אישור לטאבו
הנדסה
אישור לכריתת עצים
הנדסה
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
ארנונה ואישורים
חילופי דיירים
ארנונה ואישורים
טופס השגה וערר
ארנונה ואישורים
פטור לנכס ריק/לא ראוי לשימוש
ארנונה ואישורים
רישום לחשבונות במייל
ארנונה ואישורים
רישום להוראת קבע באשראי
ארנונה ואישורים
רישום להוראת קבע בבנק
ארנונה ואישורים
פטור למוסד מתנדב
ארנונה ואישורים
בקשה להנחת נזקק
ארנונה ואישורים
בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה
ארנונה ואישורים
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
סביבה ותברואה
טופס בקשה לקניית פח
ארנונה ואישורים
בקשה להנחה כללית
מידע ושקיפות
טופס בקשה לחופש המידע