שירותים בקליק

שירות
שם שירות
חינוך
רישום מקוון לגנים ולכיתה א'
חינוך
רישום תלמיד שאינו באזור המיפוי
חינוך
העברת ילד בין מוסדות חינוך באמצע חטיבת גיל
חינוך
רישום לתושבים חדשים/ שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים
חינוך
בקשה לביטול רישום
חינוך
בקשת הנחה בשכר לימוד