שירותים בקליק

שירות
שם שירות
חינוך
תשלום שכר לימוד לגני מועצה
חינוך
תשלום קייטנות גני מועצה
חינוך
תשלום שכר לימוד בתי ספר יסודיים ובי"ס גלעד