שירותים בקליק

שירות
שם שירות
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - בקשה לתצפית בית-כלבת
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - אגרת רישיון לכלב לא מסורס מעל 1/2 שנה ומתחת 8 שנים
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - אגרת רישיון לכלב מסורס/פטור
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - חיסון חתול מעוקר
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - חיסון חתול לא מעוקר
סביבה ותברואה
שירות וטרינרי - חיסון + שבב לכלב עד גיל חצי שנה
ארנונה ואישורים
זימון תור למחלקת גביה
מידע ושקיפות
זימון תור למבקר המועצה
סביבה ותברואה
זימון תור לוטרינר