שירותים בקליק

שירות
שם שירות
ארנונה ואישורים
תשלום אגרת אישור תושב שאבד
ארנונה ואישורים
תיק תושב - לברורים ותשלומים
ארנונה ואישורים
תשלום שובר ביוב
ארנונה ואישורים
תשלום שובר ארנונה