03.11
יום ד' | כ״ח במרחשון

סדנת הורות ולגו רובוטי

הורים וילדים מרכיבים קשר  – סדנת הורות ולגו רובוטי להורים וילדים בכיתות א-ג

4 מפגשים

בימי רביעי

 13.10 | 20.10 | 27.10 | 3.11