22.12
יום ד' | י״ח בטבת

בוסתן ספרדי | תיאטרון הבימה