קש-קשים אקולוגיה יפה

site

סטודיו לייצור קשיות רב פעמיות מזכוכית ועוד מוצרים אקולוגיין.