משוחחים בצבע

facebook
תיאור
בבית של אורית מציירים ומשוחחים עם ובין הצבעים.
ניתן לשלב ארוחה.

50 ש"ח סדנא.
100 ש"ח סדנא וארוחה.