בית הכנסת העתיק

בית כנסת מהמאה השלישית עד השביעית לספירה. הסיפור על בית הכנסת והישוב היהודי בארץ,

בתקופה שלאחר חורבן המקדש ועד הכיבוש המוסלמי (תקופת המשנה והתלמוד).