ביו תור שדה אליהו

site

נינה גרינבוים

שדה אליהו phone 046096986

מרכז תיירותי שמתמחה בסיורים על חקלאות אורגנית, הדברה ביולוגית וחיי קיבוץ. במרכז פועל בית קפה 'קפה בשדה' וחנות ובה תוצרת מקומית ומוצרים אורגניים וטבעיים נוספים.