אבישי שאול הנדסה פיקוח וניהול

ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה