תת תחום
מיקום
גיל
ימים ושעות
עלות
גנים של החופש הגדול
מתנ"ס עמק המעיינות
גילאי 3-6

א' | 07:30-13:00

ב' | 07:30-13:00

ג' | 07:30-13:00

300.00₪

לכל התקופה
תיאור
•	פתיחת הקייטנה מותנית במינימום נרשמים ובאיתור כוח אדם מתאים.
•	פרטי התוכנית, מיקום הקייטנה, שיבוץ הצוות החינוכי יישלחו  לאחר סיום ההרשמה.
•	ניהול אשכול הקייטנות -אודליה דמארי 052-8742688 והגננות המובילות.
•	לשאלות בנוגע למילוי הטופס בלבד 046848220  matnas@maianot.co.il

קייטנה זו היא בסיבסוד משרד החינוך וללא הזנה !

*** אנא סמנו את הגן בו מתחנך ילדיכם!!
תאריך התחלה 01/07/2021
תאריך סיום 21/07/2021
הרשמו לחוג
צהרון גני החופש הגדול
מתנ"ס עמק המעיינות
גילאי 3-6

א' | 13:00-15:30

ב' | 13:00-15:30

ג' | 13:00-15:30

680.00₪

לכל התקופה
תיאור
•	פתיחת הצהרון מותנית במינימום נרשמים ובאיתור כוח אדם מתאים.
•	פרטי הצהרון, המיקום ושיבוץ הצוות החינוכי יישלחו  לאחר סיום ההרשמה.
•	ניהול אשכול הקייטנות -אודליה דמארי 052-8742688 והגננות המובילות.
•	לשאלות בנוגע למילוי הטופס בלבד 046848220  matnas@maianot.co.il

כולל ארוחת צהריים בשרית 

*** אנא סמנו את הגן בו מתחנך ילדיכם!!
תאריך התחלה 01/07/2021
תאריך סיום 21/07/2021
הרשמו לחוג
קייטנת המשך החופש הגדול
מתנ"ס עמק המעיינות
גילאי 3-6

א' | 07:30-15:30

ב' | 07:30-15:30

ג' | 07:30-15:30

1,080.00₪

לכל התקופה
תיאור
•	פתיחת הקייטנה מותנות במינימום נרשמים ובאיתור כוח אדם מתאים.
•	פרטי התוכנית, מיקום הקייטנה, שיבוץ הצוות החינוכי יישלחו  לאחר סיום ההרשמה.
•	ניהול אשכול הקייטנות -אודליה דמארי 052-8742688 והגננות המובילות.
•	לשאלות בנוגע למילוי הטופס 046848220 matnas@maianot.co.il.

כולל ארוחת צהריים בשרית 
*** אנא סמנו את הגן בו מתחנך ילדיכם!!
תאריך התחלה 22/07/2021
תאריך סיום 08/08/2021
הרשמו לחוג