בתאריך 26.10.2023 אושרו בהוראת שעה למשך שנה, תקנות המאפשרות בניית ממ"ד ליחידות דיור צמודות קרקע אשר מהוות תיקון לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023 (לתקנות >>)

 

על מנת להיכלל במסלול הפטור, יש לעמוד במספר תנאים:

 1. ניתן לבנות ממ"ד רק כתוספת לבית מגורים קיים (ולא לשום מבנה אחר כגון: מבנה ציבור וכו').
 2. שטח הממ"ד יהיה 9 מ"ר נטו ובנפח שלא יפחת מ-22.5 מ"ק. פיקוד העורף רשאי לאשר ממ"ד בשטח קטן יותר בתנאים מסויימים.
 3. המבנה הוא עד 2 קומות - גם אם מדובר ב-2 יח"ד נפרדות (במקום בו התב"ע מאפשרת זאת), תינתן אפשרות לבניית ממ"ד לכל יחידת דיור.
 4. מי זכאי לכך? בעל זכות במקרקעין שבבעלותו דירה שאין בה מרחב מוגן דירתי. גם אם יש מקלט בדירה, ניתן לבנות ממ"ד. שיפור מיגון, אינו נכלל בהליך פטור מהיתר.
 5. עמידה בהוראות התכנית שחלה במקום כולל קווי בנין – אם נדרשת הקלה (קווי בנין, תכסית וכו'), לא ניתן להגיש במסגרת עבודה פטורה מהיתר.
 6. הממ"ד חייב להיות צמוד לבית המגורים ומחובר אליו.
 7. מי רשאי לתכנן ולהגיש את הדיווח? אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי בניין/אדריכלות.
 8. לא נדרש אישור מרשות מקרקעי ישראל.
 9. לא נדרשות זכויות בנייה (גם אם נוצלו כל הזכויות במקרקעין, ניתן לבנות ממ"ד כתוספת).
 10.  הפטור הוא רק עבור בניית ממ"ד נטו ללא כל תוספת אחר (כגון: חדר רחצה, מרפסת וכו').

 

שלבי התהליך:

שלב 1
מינוי בעל/י מקצוע לתכנון והגשה (עורך בקשה וקונסטרוקטור).

שלב 2
תכנון הממ"ד לפי הנחיות פיקוד העורף.
לנוחיותכם פיקוד העורף העלה דגמים מאושרים שניתן לתכנן לפיהם וניתן למצוא אותם בקישור הבא>>

שלב 3
הגשת בקשה לפיקוד העורף במערכת המקוונת של פיקוד העורף ע"י עורך הבקשה, פרטים לגבי תכולת הבקשה, ניתן למצוא בקישור הבא>>

שלב 4
פיקוד העורף יבדוק את הבקשה ובתוך 14 יום ויודיע לעורך הבקשה על אישור או דחיית הבקשה.

שלב 5
עם קבלת אישור לבניית הממ"ד – יש לבצע התקשרויות עם חברות לבדיקת תקינות הממ"ד שיצטרכו לתת את האישורים שיצורפו לדיווח (מעבדת בדיקת בטון, אישור מחברת מערכת הסינון, אישור מחברת המסגרות, אישור על צנרת תקנית לאוורור וכו').

שלב 6
תחילת ביצוע ע"י קבלן מורשה.

שלב 7
דיווח על עבודה פטורה מהיתר בתוך 45 יום מסיום הבניה במערכת מקוונת של מינהל התכנון, פרטים לגבי תכולת הדיווח, ניתן למצוא בקישור הבא>>

 

מידע נוסף וחשוב המפרט את פרטי ההגשה ופרטים נוספים חשובים, נמצא בקישורים הבאים:

 

 • אנו רואים חשיבות רבה בהתמגנות אזרחית.
 • בשאלות ובירורים ניתן לפנות לועדה המקומית.
 • מומלץ להתייעץ עם הועדה לגבי העמדה של המבנה על מנת למנוע מצבים של בניה בחריגה והליכי אכיפה.

תהילה גפן
מזכירת הועדה לתכנון ובניה
04-6848133
04-6848301

זהבה פרץ
בודקת היתרי בניה
04-6848134
04-6848301

אסתי יפרח
בודקת היתרי בניה ומידענית
04-6848137
04-6848301