ביטול רישום נדרש עקב מעבר לרשות אחרת.
ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום ברשות אחרת.
באם יאושרו לימודים במוסד חינוכי שאינו באזור הרישום והמיפוי של התלמיד/ה, יחולו על ההורים עלויות אגרות תלמידי חוץ, הסדרת הסעות וכל הנובע מכך.

הנחיות לבקשת ביטול רישום:

  1. יש למלא את טופס הבקשה לביטול רישום>>
  2. לשליחת הטופס הקליקו כאן >>
סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך
04-6848210