מכרזים כללי

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
כללי
אספקה ואחזקת מכונות צילום
20-2021
29/12/2021
15:00
סיווג קבלני
סיור קבלנים
אופן הגשת המכרז

תיבת המכרזים במשרדי החכ"ל

גוף / מחלקה כללי
עלות 400 ש"ח
למידע נוסף
מסמכים

מכרז 20-2021 אספקה ואחזקת מכונות צילום >>

החברה הכלכלית
השכרת שטחים וגגות להקמת מערכות פוטו וולטאיות
508-2021
20/12/2021
12:00
סיווג קבלני
סיור קבלנים 9-11.12 בשעה 15:00 השתתפות חובה, בתאום אישי.
אופן הגשת המכרז

בתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל

גוף / מחלקה חכ"ל
עלות 1,000 ש"ח
למידע נוסף
מסמכים

מכרז 508-2021 השכרת שטחים וגגות להקמת מערכות פוטו וולטאיות >>

ועדת הקצאות
בקשה להקצעת מקרקעין
סיווג קבלני
סיור קבלנים
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה הנדסה
עלות
למידע נוסף
מסמכים

טופס בקשה להקצעת מקרקעין >>