תרבות

יעוד המחלקה ומטרותיה:

פיתוח תרבות איכותית בעמק ובישובים לרווחת התושבים ולחיזוק תחושת השייכות.

 

תפקידי המחלקה:

העצמת מכלול העשייה התרבותית בעמק.

ייזום, תכנון, ארגון וניהול אירועי תרבות מרכזיים.

העמקת שיתופי פעולה והיצירה בין אמנים ויזמים בתחומים השונים.

תוכנית "ניצנים-יחד" לתרבות וזהות יהודית-ישראלית.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

אלעד ערמון
מנהל הספריה האזורית

אלעד ערמון
מנהל מחלקת תרבות והספריה האיזורית

רותי דוד
רכזת פרוייקטים

מאיר לוי
אב בית קימרון