תקנון השתתפות בפעילות במתנ"ס עמק המעיינות

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:

1. חוגי המתנ"ס יפעלו החל מ 1.9.20 ועד 30.6.21 – בצל ובשל הקורונה אנו נערכים לפתיחת שנה עם שינויים בהתאם להנחיות משרדי הממשלה ועל כן יתכנו שינויים (במיקום, ימים ושעות הפעילות).

2. פתיחה וקיום כל חוג מותנים במספר מינימלי של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג (ובהתאם לסעיף 1).

3. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר תהליך ההרשמה וסיום התשלום. יש לוודא קבלת אישור למייל על הרשמה תקינה.

4. הביטוח בגין השתתפות בפעילות המתנ"ס מותנה בסיום ההרשמה לפעילות.

5. תושבים החייבים כספים למתנ"ס עבור השתתפות בחוגים בשנים הקודמות, יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה, רק לאחר שיסדירו את חובם.

6. התחלת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווים, ללא ריבית והצמדה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים דחויים (תשלום בכרטיס אשראי – בהוראת קבע שאינה "תופסת" את מסגרת האשראי).

7. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש, או באופן חלקי.

8. הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתוכנית החוגים / פעילויות, כמו כן המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום או/ו בשל הפרת משמעת.

9. בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה:

– חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 32 מפגשים במשך כל עונת החוגים (לפי פעם בשבוע).

– ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים ולכן, לא יהיו החזרי שיעורים בגין חופשים אלו.

10. החל משעת סיום החוג במתנ"ס ושלוחותיו, הילדים באחריות הוריהם.

 

נהלי ביטול השתתפות:

1. על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש להודיע במייל בלבד למזכירות המתנ"ס matnas@maianot.co.il ובנוסף, להודיע למדריך על סיום ההשתתפות בחוג.

2. יש להודיע על ביטול החוג עד ה-30 לחודש. הפסקת תשלום תחול החל מהחודש שאחריו.

3. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

4. מדיניות זיכויים – תעודכן לפי המדיניות וההנחיות של המשרדים הממשלתיים.

5. בשנת פעילות רגילה החל מה-1 לאפריל ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף השנה.

6. בשל הקורונה – משפחה שתבחר לבטל את השתתפות בן משפחה בחוג ולא לחזור לפעילות – יופסק החיוב. לאחר חזרה של משתתף לפעילות אם יבקש לבטל, הכסף יוחזר בהתאם לסעיפים 2,3,4.

7. משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יזוכה באופן יחסי.

8. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף. זיכוי בתעודה (זיכוי במערכת) – תקף לשנה בלבד.

9. במקרה של פרישה מחוג מוסיקה לא יוחזר הסכום בגין שכירות כלי נגינה.

10. לא יהיו כפל הנחות לבוגרי נש"ר כיתות ג', ד', ה', ו' (כלי נשיפה וכלי קשת).

11. הנחות יינתנו עבור חודשים מלאים בלבד (למעט תלמידי המרכז למוסיקה).

12. הנחת 5% תינתן למספר אחים הרשומים לחוגים במתנ"ס החל מהאח השני הרשום (לא כולל השתתפות בחוגי מחול מעבר ל- 1 ש"ש).

13. לא תהיינה הנחות בין חוגי עמותת המתנ"ס, עידן טכנולוגי, גיל עוז.

 

תוספת לתלמידי המרכז למוסיקה:

1. השאלת/השכרת כלי נגינה

המרכז למוסיקה משאיל ומשכיר כלי נשיפה וכלי קשת.
השאלת כלי – בשנתיים הראשונות ללימודים במרכז למוסיקה – יושאל הכלי ללא דמי שכירות בהתאם לתנאים המופיעים בהמשך.
השכרת כלי – בשנה השלישית ללימודים במרכז למוסיקה  – ניתן להשכיר כלי בעלות של 40 ₪ לחודש ובהתאם לתנאים המופיעים בהמשך.
מבוגרים – עלות השכרת כלי לתלמידים מעל כיתה י"ב  – 60 ₪ לחודש.

2. קונצרטים וימי העשרה

במהלך השנה יתקיימו קונצרטים כיתתיים, מרכזיים וסדנאות כחלק מתוכנית הלימודים. במידה ואחד האירועים מתקיים במועד של השיעור פרטני  – הוא מחליף את השיעור הפרטני.

3. החסרת והחזרת שיעורים

החזרת שיעור תיעשה במידה והמורה ביטל את השיעור. החזרת השיעור תיעשה בתאריך שייקבע ע"י המורה.
כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד ייזקף לחובת התלמיד.
תלמיד המחסיר שיעור הקבוע במערכת, מכל סיבה שהיא: טיולים, אירועים משפחתיים וכיו"ב אין המרכז למוסיקה מתחייב להחזירו.

4. השתתפות בתזמורות, מקהלות והרכבים

תלמידים החברים בתזמורות, במקהלות ובהרכבים יקבלו לפחות שעת חזרה בשבוע.
חובה להגיע לכל החזרות או לעדכן מראש על היעדרות.
במהלך שנת הלימודים יתקיימו כנסי תזמורות והרכבים של משרד החינוך. חלה חובה על משתתפי ההרכב להשתתף בכנס.

 

 

הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנון המתנ"ס ואני מתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש.