שירותים בקליק

שירות
שם שירות
חינוך
תשלום שכר לימוד לגני מועצה
פנאי וקהילה
קייטנת ספורט אתגרית (ד-ו)
פנאי וקהילה
קייטנת מוסיקה ומחול (ד-ו)
עסקים ותעסוקה
הרשמה כספק בחברה הכלכלית
הנדסה
טופס דיווח נגישות והצהרת ראש הרשות
חינוך
רישום מקוון לגנים ולכיתה א'
החברה הכלכלית
תשתיות ותיקות לישוב מיטל
חינוך
רישום לתושבים חדשים/ שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים
שירות וטרינרי
בקשה לתצפית בית-כלבת
שירות וטרינרי
אגרת רישיון לכלב לא מסורס מעל 1/2 שנה ומתחת 8 שנים
שירות וטרינרי
אגרת רישיון לכלב מסורס/פטור
שירות וטרינרי
חיסון בעל חיים מעוקר
שירות וטרינרי
חיסון בעל חיים לא מעוקר
שירות וטרינרי
אגרת חיסון + שבב לכלב עד גיל חצי שנה
שירות וטרינרי
אגרת רישוי וחיסון בעל חיים שיש לו שבב (קוד חיסון 9161)
הנדסה
תשלום אגרת פיקדון (20% מאגרת הבנייה)
ארנונה ואישורים
אישור תושב לצורך נשיאת נשק
ארנונה ואישורים
אישור תושב לצורך הטבת מס - הנפקת אישור באופן עצמאי
ארנונה ואישורים
אישור תושב לצורך הטבת מס - הגשת בקשה - מתגוררים בשכירות / מתגוררים בבית ההורים
רישום נישואין
רישום נישואין
פנאי וקהילה
בקשה לביטול חוגים
פנאי וקהילה
בקשה להנחת אחים לחוגים
פנאי וקהילה
הרשמה לספריה דיגיטלית
עסקים ותעסוקה
הרשמה כספק מועצה
עסקים ותעסוקה
הרשמה למאגר יועצים
ארנונה ואישורים
אישור תושב לצורך הטבת מס - טופס 1312 של משרד הפנים
עסקים ותעסוקה
הגשת מועמדות למכרז כ"א
עסקים ותעסוקה
הרשמה לאינדקס עסקים
סביבה ותברואה
עדכון נפשות לחשבון מים - לקוחות אפיקי מים
סביבה ותברואה
עדכון נפשות לחשבון מים - לקוחות מועצה
סביבה ותברואה
הו"ק לתשלום מים אפיקי מים
סביבה ותברואה
הסכם לחיבור מים אפיקי מים
סביבה ותברואה
בקשה לרישיון כלב
סביבה ותברואה
העברת בעלות כלב
סביבה ותברואה
רישום להוראת קבע באשראי
סביבה ותברואה
רישום להוראת קבע בבנק
מידע ושקיפות
הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
מידע ושקיפות
בקשת מידע מהארכיון
חינוך
רישום תלמיד שאינו באזור המיפוי
חינוך
העברת ילד ממוסד חינוכי אחד למשנהו באמצע חטיבת גיל
חינוך
בקשה לביטול רישום
חינוך
בקשת הנחה בשכר לימוד
הנדסה
הזמנת תכניות מהארכיון
הנדסה
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
הנדסה
טפסים ותצהירים לתעודת גמר בניה (טופס 4)
הנדסה
בקשת מידע לצורכי שמאות ורישום נכס
הנדסה
בקשה לקבלת שובר תשלום 20% אגרת בניה
הנדסה
איתור היתר משנת 2018 ומעלה
הנדסה
הארכת תוקף אישור לטאבו
הנדסה
אישור לכריתת עצים
הנדסה
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
ארנונה ואישורים
חילופי דיירים
ארנונה ואישורים
טופס השגה וערר
ארנונה ואישורים
פטור לנכס ריק/לא ראוי לשימוש
ארנונה ואישורים
רישום לחשבונות במייל
ארנונה ואישורים
רישום להוראת קבע באשראי
ארנונה ואישורים
רישום להוראת קבע בבנק
ארנונה ואישורים
פטור למוסד מתנדב
ארנונה ואישורים
בקשה להנחת נזקק
ארנונה ואישורים
בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה
ארנונה ואישורים
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס טרקטורים 
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס רענון מלגזה
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס מלגזה
שירותים חברתיים
תשלום שוברים שירותים חברתיים
פנאי וקהילה
הרשמה לחוגים
פנאי וקהילה
הרשמה לבי"ס של החופש הגדול
פנאי וקהילה
הרשמה לפעילות שלוחות מתנ"ס
פנאי וקהילה
הרשמה לקורסים/פורומים
פנאי וקהילה
הרשמה לפעילויות חינוך בלתי פורמלי
עסקים ותעסוקה
תשלום רישוי עסק / אירוע
עסקים ותעסוקה
תשלום מכרז
שירות וטרינרי
תשלום חשבון מים מועצה
ארנונה, מים, קנסות ואישורים
תשלום קנסות
סביבה ותברואה
טופס בקשה לקניית פח
מידע ושקיפות
תשלום אגרת חופש המידע
חינוך
תשלום שכר לימוד בתי ספר יסודיים ובי"ס גלעד
הנדסה
תשלום אגרת מידע תכנוני
הנדסה
תשלום שובר היטל השבחה
הנדסה
תשלום שובר אגרת בניה
תרבות
כרטיסים למופעים ואירועים
תרבות
רכישת מנוי או שובר מתנה
ארנונה ואישורים
בקשה להנחה כללית
ארנונה, מים, קנסות ואישורים
תיק תושב - לברורים ותשלומים
ארנונה, מים, קנסות ואישורים
תשלום שובר ביוב
ארנונה, מים, קנסות ואישורים
תשלום שובר ארנונה
מידע ושקיפות
טופס בקשה לחופש המידע
ארנונה ואישורים
זימון תור למחלקת גביה
מידע ושקיפות
זימון תור למבקר המועצה
שירות וטרינרי
זימון תור לוטרינר