שירותים בקליק

שירות
שם שירות
רישום נישואין
רישום נישואין
פנאי וקהילה
בקשה לביטול חוגים
פנאי וקהילה
בקשה להנחת אחים לחוגים
פנאי וקהילה
הרשמה לספריה דיגיטלית
עסקים ותעסוקה
הרשמה כספק מועצה
עסקים ותעסוקה
הרשמה למאגר יועצים
עסקים ותעסוקה
הגשת מועמדות למכרז
עסקים ותעסוקה
הרשמה לאינדקס עסקים
סביבה ותברואה
עדכון נפשות לחשבון מים - לקוחות אפיקי מים
סביבה ותברואה
עדכון נפשות לחשבון מים - לקוחות מועצה
סביבה ותברואה
הו"ק לתשלום מים אפיקי מים
סביבה ותברואה
הסכם לחיבור מים אפיקי מים
סביבה ותברואה
בקשה לרישיון כלב
סביבה ותברואה
העברת בעלות כלב
סביבה ותברואה
רישום להוראת קבע באשראי
סביבה ותברואה
רישום להוראת קבע בבנק
מידע ושקיפות
הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
מידע ושקיפות
בקשת מידע מהארכיון
חינוך
רישום תלמיד שאינו באזור המיפוי
חינוך
העברת ילד בין מוסדות חינוך באמצע חטיבת גיל
חינוך
רישום לתושבים חדשים/ שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים
חינוך
בקשה לביטול רישום
חינוך
בקשת הנחה בשכר לימוד
חינוך
תשלום שכר לימוד לגני מועצה
חינוך
תשלום קייטנות גני מועצה
חינוך
רישום לגנים/כיתות א
חינוך
רישום לתיכונים
הנדסה
הזמנת תכניות מהארכיון
הנדסה
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
הנדסה
טפסים ותצהירים לתעודת גמר בניה (טופס 4)
הנדסה
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר - (כולל פרגולה)
הנדסה
בקשת מידע לצורכי שמאות ורישום נכס
הנדסה
בקשה לקבלת שובר תשלום 20% אגרת בניה
הנדסה
איתור היתר משנת 2018 ומעלה
הנדסה
הארכת תוקף אישור לטאבו
הנדסה
אישור לכריתת עצים
הנדסה
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
ארנונה ואישורים
אישור תושב לנשק
ארנונה ואישורים
אישור תושב למס לשאינם עונים על הקריטריונים לאישור עצמאי
ארנונה ואישורים
אישור תושב למס
ארנונה ואישורים
חילופי דיירים
ארנונה ואישורים
טופס השגה וערר
ארנונה ואישורים
פטור לנכס ריק/לא ראוי לשימוש
ארנונה ואישורים
רישום לחשבונות במייל
ארנונה ואישורים
רישום להוראת קבע באשראי
ארנונה ואישורים
רישום להוראת קבע בבנק
ארנונה ואישורים
פטור למוסד מתנדב
ארנונה ואישורים
בקשה להנחת נזקק
ארנונה ואישורים
בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה
ארנונה ואישורים
אישור לטאבו לצורך העברת זכויות בנכס/מתן משכתנא
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס טרקטורים 
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס רענון מלגזה
בי"ס לטרקטורים
תשלום קורס מלגזה
שירותים חברתיים
תשלום שוברים שירותים חברתיים
פנאי וקהילה
הרשמה לחוגים
פנאי וקהילה
הרשמה לקייטנות
פנאי וקהילה
הרשמה לפעילות שלוחות מתנ"ס
פנאי וקהילה
הרשמה לקורסים/פורומים
פנאי וקהילה
הרשמה לפעילויות חינוך בלתי פורמלי
עסקים ותעסוקה
תשלום רישוי עסק / אירוע
עסקים ותעסוקה
תשלום מכרז
עסקים ותעסוקה
תשלום קנסות
סביבה ותברואה
תשלום חשבון מים מועצה
סביבה ותברואה
תשלום רישוי וחיסון בעל חיים
סביבה ותברואה
תשלום קנסות
סביבה ותברואה
תשלום לקניית פח גדול
סביבה ותברואה
תשלום לקניית פח קטן
מידע ושקיפות
תשלום אגרת חופש המידע
חינוך
תשלום שכר לימוד בתי ספר יסודיים ובי"ס גלעד
הנדסה
תשלום אגרת מידע תכנוני
הנדסה
תשלום שובר היטל השבחה
הנדסה
תשלום שובר אגרת בניה
תרבות
כרטיסים למופעים ואירועים
תרבות
רכישת מנוי או שובר מתנה
ארנונה ואישורים
תשלום אגרת אישור תושב שאבד
ארנונה ואישורים
בקשה להנחה כללית
ארנונה ואישורים
תיק תושב - לברורים ותשלומים
ארנונה ואישורים
תשלום שובר ביוב
ארנונה ואישורים
תשלום שובר ארנונה
מידע ושקיפות
טופס בקשה לחופש המידע
ארנונה ואישורים
זימון תור למחלקת גביה
מידע ושקיפות
זימון תור למבקר המועצה
סביבה ותברואה
זימון תור לוטרינר