רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי

בשני מקרים יש לבצע רישום תוך שינוי אזור המיפוי:

  • אם אתם גרים בעמק המעיינות ומעוניינים לשלוח את ילדיכם למוסד חינוכי אשר אינו באזור המיפוי של הישוב בו אתם גרים.
  • אם אתם גרים בישוב מחוץ למועצה שאינו נמצא באזור המיפוי של אחד ממוסדות החינוך בעמק המעיינות ואתם מעוניינים להירשם למוסד זה.

 

מסמכים נדרשים:

  1. טופס בקשת העברה – למילוי הטופס >>
  2. דף פרטים אישייםלהורדת הדף >>
  3. כתב הצהרה והתחייבות – להורדת ההצהרה >>
  4. צילום תעודות זהות הורים עם הספח פתוח.
  5. לתלמיד מחוץ לעמק – טופס "ביטול רישום" מהרשות בה אתם מתגוררים. יש לציין שאין בטופס זה אישור לשיבוץ סופי במוסד חינוכי בעמק המעיינות.
  6. תושבים הגרים בשכירות יצרפו צילום עמודי חוזה השכירות בו מצוינים פרטי המשכיר והשוכר, תקופת השכירות וחתימות המשכיר והשוכר.
  7. לילד גן מחוץ לעמק – אישור קבלה למערכת החינוך בישוב.
  8. לתלמיד מחוץ לעמק – דוח חינוכי ממוסד הלימודים הקודם.

לשליחת כל הקבצים הקליקו כאן >>

 

בקשות יתקבלו לא יאוחר מתאריך 30.4 בכל שנה.

אין התחייבות של אגף החינוך לטיפול בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה (למעט מקרים חריגים).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות אגף חינוך עפ"י הפרטים הרשומים מטה.

 

קבלת תשובה:

במהלך חודש יוני בכל שנה תתכנס וועדת העברה לדון בבקשתכם. לאחר בחינת הבקשה תישלח אליכם תשובה בדוא"ל/פקס ממזכירות מחלקת החינוך עד 1 באוגוסט באותה שנה.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך