רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי

בשני מקרים יש לבצע רישום תוך שינוי אזור המיפוי:

  • אם אתם גרים בעמק המעיינות ומעוניינים לשלוח את ילדיכם למוסד חינוכי אשר אינו באזור המיפוי של הישוב בו אתם גרים.
  • אם אתם גרים בישוב מחוץ למועצה שאינו נמצא באזור המיפוי של אחד ממוסדות החינוך בעמק המעיינות ואתם מעוניינים להירשם למוסד זה.

 

מלאו טופס הרשמה מקוון או לחצו כאן להורדת הטופס ומילוי ידני.

מסמכים נדרשים לצירוף:

  • צילום שתי תעודות זהות הורים עם הספח פתוח.
  • הורה עצמאי נדרש לצרף פסק דין / מכתב חתום על ידי ההורה הנוסף.
  • תושבים הגרים בשכירות יצרפו צילום עמודי חוזה השכירות בו מצוינים פרטי המשכיר והשוכר, תקופת השכירות וחתימות המשכיר והשוכר.
  • לתלמיד מחוץ לעמק: טופס "ביטול רישום" מהרשות בה אתם מתגוררים. יש לציין שאין בטופס זה אישור לקבלתכם לבי"ס בעמק המעיינות.
  • לתלמיד מחוץ לעמק: דוח חינוכי ממוסד הלימודים הקודם.

 

בקשות יתקבלו לא יאוחר מתאריך 30.4.2020

אין התחייבות של אגף החינוך לטיפול בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה (למעט מקרים חריגים).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות אגף חינוך על הפרטים הרשומים מטה.

 

קבלת תשובה:

במהלך חודש מאי 2020 תתכנס וועדת העברה לדון בבקשתכם. לאחר בחינת הבקשה תישלח אליכם תשובה בדוא"ל/פקס ממזכירות מחלקת החינוך עד 1 באוגוסט.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך וקהילה