רישום והעברות גנים

# תהליך הרישום לגנים   # רישום לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים  

# רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי   # ביטול רישום   # העברה בין מוסדות חינוך באמצע חטיבת גיל

 

תהליך הרישום לגנים

שנתונים:

הרישום לגנים מחייב לרשום את כל הילדים בשנתונים המפורטים בכל שנה מחדש (כולל ילדים הממשיכים בגנים).
גילאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"א:
קבוצת גיל                 נולדו מתאריך                                      עד תאריך
כיתה א'       י' בטבת תשע"ה (1 בינואר 2015)        יט' בטבת תשע"ו (31 בדצמבר 2015)
גילאי 5      כ' בטבת תשע"ו (1 בינואר 2016)        ב' בטבת תשע"ז (31 בדצמבר 2016)
גילאי 4       ג' טבת תשע"ז (1 בינואר 2017)          יג' טבת תשע"ח (31 בדצמבר 2017)
גילאי 3       יד' טבת תשע"ח (1 בינואר 2018)          כב' טבת תשע"ט (31 בדצמבר 2018)

מועדי הרישום
מיום חמישי, א' שבט תשפ"א (14 בינואר 2021) ועד יום רביעי, כא' שבט תשפ"א (3 בפברואר 2021 ) בלבד!

ביצוע הרישום

מערכת רישום לגני הילדים על פי אזורי הרישום>>

*ניתן להירשם גם באמצעות אפליקציית המועצה (שירותים בקליק > רישום לגנים וכיתות א').

לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים: מספר זהות ההורה ומספר זהות הילד/ה.

בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה". אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו אלינו בדוא"ל או בטלפון על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

 

 

רישום לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים

הרישום לתושבים חדשים המגיעים להתגורר ביישובי המועצה במהלך שנת הלימודים או לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים.

לפירוט תהליך הרישום>>

 

רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי

בשני מקרים יש לבצע רישום תוך שינוי אזור המיפוי:

  • אם אתם גרים בעמק המעיינות ומעוניינים לשלוח את ילדיכם למוסד חינוכי אשר אינו באזור המיפוי של הישוב בו אתם גרים.
  • אם אתם גרים בישוב מחוץ למועצה שאינו נמצא באזור המיפוי של אחד ממוסדות החינוך בעמק המעיינות ואתם מעוניינים להירשם למוסד זה.

לפירוט תהליך הרישום>>

 

ביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לרשות אחרת.
לביטול הרישום יש להוריד טופס בקשה לביטול רישום>> ולשולחו חתום על ידי שני ההורים.
ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום ברשות אחרת.
באם יאושרו לימודים במוסד חינוכי שאינו באזור הרישום והמיפוי של התלמיד/ה , יחולו על ההורים עלויות אגרות תלמידי חוץ, הסדרת הסעות וכל הנובע מכך.

 

העברה בין מוסדות חינוך באמצע חטיבת גיל

קיימת חשיבות רבה לשילובו של כל תלמיד במסגרת לימודית בה נמצאים תלמידים מהישוב בו הוא מתגורר. המועצה עושה ככל שניתן כדי למצות את מירב האפשרויות במסגרת המוסד בו הוא לומד.
עם זאת, בשל סיבות שונות, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת.

לפירוט תהליך העברה>>

 

לפרטים:

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך