רישום לתושבים חדשים / שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים

הרישום לתושבים חדשים המגיעים להתגורר ביישובי המועצה במהלך שנת הלימודים או לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים.

מסמכים נדרשים לרישום:

  • דף פרטים אישיים >> 
  • כתב הצהרה והתחייבות >>
  • צילום שתי תעודות זהות הורים עם הספח פתוח.
  • אישור מגורים או אישור על מעבר עתידי ואישור על כניסה לנכס עד 1.9 – ממנהל קהילה / יו"ר ועד מקומי במושב.
  • טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך בה הנכם מתגוררים/התגוררתם (ללא מסמך ביטול הרישום לא ניתן יהיה להשלים את פעולת רישום ילדכם למסגרת החינוכית המבוקשת).
  • תושבים הגרים בשכירות יצרפו צילום עמודי חוזה השכירות בו מצוינים פרטי המשכיר והשוכר, תקופת השכירות וחתימות המשכיר והשוכר.

 

לשליחת המסמכים הקליקו כאן >>

 

לפרטים:

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך