צח"י – צוות חוסן יישובי

"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" ישעיהו מ"א

צח"י הינו צוות חירום/ חוסן יישובי:

זהו צוות התערבות, ניהול וסיוע יישובי ראשוני במצבי משבר וחירום, המורכב ממתנדבים תושבי היישוב. הצוות נועד לספק מידע, סיוע פיזי, רפואי, נפשי וחברתי, בשלבי ההתמודדות עם מצב חירום ומשבר.

למה צח"י?

 • בישובים בהם נעשית היערכות מוקדמת לחירום ומוקם צח"י, ניכרת תרומה רבה לחוסנם האישי והקהילתי של התושבים ולכושר עמידתם באירועי משבר וחירום.
 • יכולת זמינה להגיב מידית למשבר/אסון.
 • תושבי הישוב הם הראשונים לפעול, ויש להם יכולות כוחות ומשאבים למענה ראשוני בעת משבר.
 • קרבת מגוריהם למקום האירוע מאפשרת להם לתת מענה ראשוני לתושבים ולנפגעים. הם מטפלים באירוע עד הגעתם של גורמי הסיוע, החירום וההצלה.
 • הצוות מכיר את הסביבה, האנשים ואת פוטנציאל המשאבים. מאפשר מתן סיוע / מתן מענים בתחומים הקריטיים של חיי הקהילה – רווחה, חינוך, בריאות, מידע, לוגיסטיקה חשמל, מים, מזון.
 • גורמי תמיכה טבעיים – הקהילה עוזרת לעצמה והיא בעלת מחויבות ערכית לתושביה, הן באירוע נקודתי והן בשגרת משבר וחירום מתמשכת.
 • מעורבות הקהילה חיונית לשיקום מהיר ויעיל והחזרת הישוב לשגרה.
 • סיוע ותמיכה נדרשים טרם הגעת גורמי החוץ ואחרי לכתם.
 • חברי צוות צח“י מתווכים בין התושבים למועצה האזורית ולגורמי הסיוע, החירום וההצלה. חברי הצוות מחוברים לשטח ומשמשים חיישן שמדווח להנהגת היישוב ולמועצה, ולכן הם גורם חשוב בבנייה של תמונת מצב ובהערכת מצב.

מבנה צח"י

צוות החוסן היישובי הינו צוות רב תחומי הפועל במס' תחומים ומחולק למס' צוותים:

מטה מצומצם:

 1. יו"ר צח"י.
 2. סגן/ מ"מ ראש צח"י.
 3. עוזר/ מזכירה (אחראי מרכז הפעלה + מזכירה – לניהול פעילות המטה ומרכז ההפעלה ולהפעלת מוקד המידע לחירום).

בראשו עומד יו"ר צח"י אשר תפקידו לרכז את המידע המגיע מהמטה האזורי ולהפעיל באופן יעיל את כל צוות החירום. עליו לשלוט על המידע ועל הנעשה בקרב הצוותים השונים:

 • ביצוע הערכות מצב, קבלת החלטות וניהול הטיפול באירוע
 • העברת הוראות לצוותים השונים והפעלתם
 • קשר עם גורמי חוץ )ראש המועצה, גורמים ממשלתיים וכדומה(

מטה מורחב – מטה מצומצם + יתר ראשי תתי-צוותים + סגנים:

צוות רווחה:
• טיפול בפרט ובמשפחה של הנפגעים.
• איתור וטיפול באוכלוסיות סיכון ובמעגלי הפגיעה השונים.
• קשר עם בתי חולים, ועם גורמי הרווחה במועצה.
• הפעלת מערכות תמיכה קהילתיות. צוות חינוך:
• אחריות לגבי כל הילדים (18-0) בישוב במהלך שעת החירום.
• קשר עם מסגרות החינוך, בתיאום עם צוותי החינוך הבלתי פורמאלי ומחלקת החינוך במועצה.
• קשר עם מסגרות הטיפול והחינוך הלא פורמאליות, כולל גיוס מתנדבים ונוער עפ"י צורך.
• תיאום בין מסגרות החינוך והקהילה.

צוות לוגיסטיקה:
• אחריות לתשתיות, אספקת מים, חשמל וציוד מכני.
• הסעות לכל הצוותים. צוות ביטחון:
• קשר עם גורמי צבא וביטחון.
• אבטחת איזור האירוע מפני פגיעה אפשרית נוספת.
• אבטחת הצוותים בזמן עבודתם המקצועית בשטח פתוח.
• טיפול בפן הביטחוני באופן כזה שיאפשר לרבש"צ ולכיתת הכוננות לטפל באירוע עצמו.

צוות מידע ודוברות:
• טיפול במידע וסיווגו.
• העברת מידע לציבור באופן שימנע שמועות ו/או פאניקה ובתדירות מספקת בהתאם לאופי האירוע.
• דוברות חוץ, ארגון ראיונות על פי הנחיות מהמטה. צוות רפואה:
• טיפול בנפגעים ופינויים על פי הנחיות מוקד ומד"א.
• העברת מידע רפואי מעודכן לצוות המטה באופן מבוקר ומיידי.

לכל צוות ימונו ראשי צוותים. ולכל בעל תפקיד בצח"י ימונה ממלא מקום (סגן) למקרה שבעל התפקיד לא יוכל למלא את תפקידו, וכן לצורך החלפות, משמרות ורענונים.

התפקידים המופיעים במבנה זה הם תפקידי מינימום – בכל יישוב ניתן להוסיף בעלי תפקידים על פי הצורך.
הערה: חבר צוות אחד יכול לכסות מספר תחומים! ולהפעיל מתנדבים.

בנוסף לחברי המטה צח"י יעבוד עם שותפי תפקיד בהתאם לאופי החירום/ משבר ןלצרכים: יו“ר המזכירות / מנהל קהילה, מש"ק הביטחוני/רבש“צ, עו“ס קהילתית, רב קהילה ואחרים.

 

מי יכול להיות חבר בצח"י:

 • לא כל אחד יכול להיות פעיל קהילתי בחירום – בחירה נכונה של חברי הצוות היא מרכיב משמעותי בהצלחת הצוות – רצוי שחברי הצוות יהיו בעלי יכולת הנהגה, מקובלים על ההנהגה והקהילה. חברי צוות צח“י מתווכים בין התושבים למועצה האזורית ולגורמי הסיוע, החירום וההצלה.
 • תושבים המוכנים לתרום למען הקהילה, בעלי יוזמה ויכולת ארגון / הפעלה, בעלי יכולת לתפקד בשעת לחץ, בעלי יחסי אנוש טובים, בעלי יכולת להפעיל אחרים, מחויבים לתפקידם וגרים ביישוב.
 • בעלי רקע מקצועי רלוונטי, כגון: ביטחון, חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, בריאות, תקשורת וכו‘.

חברי הצוות יעברו הכשרות:
1 .ארבעה מפגשי הכשרה יישובית לבניית מערך צח"י מיומן ובעל הכשרה אחידה.
הכשרה זו תכלול:

 • בניית תכנית להתמודדות עם מצבי משבר וחירום המותאמת לסוג הקהילה ומותאמת "לפי מידה" לצורכי היישוב. (תיתכן הכשרה משותפת לישובים סמוכים על מנת ליצור סולידריות ותשתית לשיתופי פעולה בין ישובים בזמן אמת).
 • חלוקת תפקידים ברורה בין הגורמים הפועלים בקהילה.
 • פיתוח והעמקת ההיכרות בין חברי צוות צח“י ובינם לבין הקהילה.
 • יצירה של רשת תמיכה קהילתית – בין פרטים, משפחות וקבוצות.
 • הכנה ועדכון תיקי צח"י שכוללת מיסוד כתובות ונוהלי פנייה למוקדי מידע, סיוע ותמיכה והבאתם לידיעת הקהילה.
 • הטמעת נהלי עבודה בין הצח"י למועצה )מוקד וראשי מכלולים(
 • תרגול תרחישים לסיכום ההכשרה.
 • ההכשרה תתייחס לשני היבטים במקביל: הציר המקצועי (בנוגע לצוות כולו ובנוגע לבעלי התפקידים השונים בצוותים הייעודיים) והציר הארגוני-חברתי (תקשורת, עבודת צוות, גיבוש, התמדה ומוטיבציה).

2. הכשרות עומק רוחביות לתתי צוותים ויצירת זיקה בינם לבין ראשי המכלולים במועצה.

 

עקרונות להקמת הצח"י:
1. צח"י נבנה נשמר ומתוחזק ביישוב בזמן רגיעה, ומופעל בעתות משבר וחירום.
2. בניית צח"י מושתת על מתן מענה אינטגרטיבי זמין ומותאם לתושב, עם קרבה פיזית לתושבים ובמהירות תגובה גבוהה – צח“י הוא ”כתובת“ ראשונה לתושב על מנת לרכז את הטיפול והמענה תחת קורת גג אחת. מתוך שכך, כל צח"י יוקם יוכשר לפי עקרונות תיק צח"י ארצי, אך במקביל בהתאם ל"מידות" ומאפייני הישוב, בגמישות, בהתאמה ונגישות מרביים, מתוך התייחסות לכוחות ולצרכים הייחודיים של כל יישוב, ובהובלה של החברים בו.
3. עיקרון ”רציפות תפקודית“, והמשכיות: צח"י מוקם במטרה לאפשר רציפות תפקודית והמשך מתן שירותים חיוניים לתושבים ככל האפשר בד בבד עם טיפול במצב המשבר/החירום, להבטיח מיצוי יכולות ומעבר מהיר ורציף ממצב רגיעה למצב של משבר וחירום. הצוות אינו בא להחליף את מוסדות ההנהגה המקומית הפורמאלית ובעלי התפקידים שפועלים הן בישוב והן במועצה בשגרה, אלא לסייע בידם לנהל אירועים שוברי שיגרה.
א- לשמירת רצף תפקודי והמשכיות ברמת הישוב – חברי צח“י חייבים לפעול בממשק הדוק עם ההנהגה הנבחרת של היישוב. בתהליך בניית הצח"י יש חשיבות ליצירת הסכמות ותאום ציפיות בין ההנהגה הנבחרת של היישוב )בהיותם נבחרים(, לבין צוות צח“י לגבי שיתוף הפעולה וחלוקת התפקידים ביניהם. כמו כן, צוות המטה והצוותים הייעודיים בצח“י יוקמו על בסיס שילוב בין בעלי תפקידים פורמליים כמו ועד היישוב, חברי ועדות וכדומה ובין פעילים קהילתיים.
ב- לשמירת רצף תפקודי והמשכיות ברמת המועצה – יצירת קשרים הדוקים בין צוות הצח“י לבין המועצה האזורית בשגרה ובחירום. המחלקה לשירותים חברתיים בסיוע מחלקת הביטחון תהיה אחראית להקמה, להכשרה ולשימור של צוות צח“י באמצעות עובד/ת הסוציאלי/ת קהילתי/ת.
רצוי כי לצוותים הייעודיים ייבחרו פעילים קהילתיים בעלי רקע וניסיון מקצועי התואם את תחומי הפעולה של הצוות הייעודי, ושביכולתם לתת מענה מקצועי ולטפל בכמה מוקדי פעילות ובמגוון אוכלוסיות בו-זמנית, לרבות יכולת לתת מענה ראשוני עצמאי בשלב התגובה המיידית ובהמשכו, יעבדו בתאום עם גורמי המועצה הרלוונטיים.
4 .איגום משאבים ותיאום – חשיבות שילוב כוחות של גורמים שונים בהקמה, בהכשרה, במתן גיבוי ובשימור הצוות: (1) מחויבות של החברים למעורבות אקטיבית ומחויבות בפועל לבניית הצוות, תחזוקתו בשגרה והפעלתו בעת חירום; (2) מעורבות הנהגת היישוב; (3) מעורבות והשקעה של הנהלת המועצה; (4) בתאום עם המחלקות המקצועיות והמכלולים בשעת חירום; (5) ובתאום עם ארגוני חירום – משטרה, כיבוי, מד“א, צה“ל ואחרים.
תאום ציפיות מתמשך ומיסוד קשר תמידי בין הגורמים השונים לאורך זמן, ובאופן תמידי הם תנאי הכרחי להצלחת צח"י.
5 .הכשרה של חברי צח“י אינה מסמיכה אותם לטפל בנפגעי טראומה! היא רק מקנה למשתתפים בו ידע וכלים כיצד להתמודד עם מצבי משבר, כיצד לזהות את הנזקקים לסיוע ולתמוך בהם פיזית ורגשית עד הגעת הגורמים המוסמכים ולאחר עזיבתם. האחריות בשעת משבר וחירום מוטלת על המועצה, והאחריות הקהילתית והחברתית מוטלת על ההנהגה המקומית ועל צוות צח“י.
6 .שימור ותמיכה מתמשכים לצוות צח“י – חשוב לקיים תכנית עבודה שנתית, קשר מתמיד עם המועצה האזורית וקשר לסיוע הדדי עם צוותי צח“י ביישובים שכנים אחרים באמצעות מפגשים מקצועיים וחברתיים ופעילויות הוקרה והערכה. ערנות לשחיקת צח“י – מצב משבר וחירום מתמשך עלול להוביל לשחיקה מצטברת של צח“י והקהילה. בשל היותם נדרשים להיות בדריכות מתמשכת יש לדאוג לגיוס ולהכשרת חברים נוספים ולחייב שימור מתמשך של הצוות בציר המקצועי והחברתי ותמיכה הדדית בין חברי הצוות לבין עצמם. תמיכה רגשית ומוראלית – צוותי צח“י פועלים בתנאי לחץ מתמשכים המחייבים תמיכה בהם בהיבט הרגשי בבחינת ”הצל את המציל.“

(מבוסס על תיק צח"י של השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה ובעיבוד של מעין בימון, עו"ס קהילתית, מוא"ז מגילות).