פרוטוקולים

 

פרוטוקולים של ועדות המועצה השונות – ניתן לסנן ע"י בחירת סוג הפרוטוקול / מחלקה / שנה.

 

לארכיון פרוטוקולים משנים קודמות >>

 

 

סוג ועדה
אגף \ מחלקה
מס ישיבה
תאריך
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
כללי
16/02/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
שירותי מדידה 2021-2022
05/01/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
תכנון מבנה מעון יום לקשיש
21/12/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מודד צומת בי"ס רימון
22/12/2020
ועדת יועצים - הכללת יועצים ברשימת היועצים
10/12/2020
מליאת המועצה
כללי
08
11/11/2020
מליאת המועצה
כללי
07
13/09/2020
מליאת המועצה
כללי
06
19/08/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן כבישים ותנועה - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
יועץ נוף - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
פיקוח שיפוצים באולמות ספורט ובתי"ס
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
יועץ קרקע - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מודד - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
קונסטרוקטור - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן חשמל ותקשורת - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן מים וביוב - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
שימור זני תמרים - חוות עדן
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על תנאי סף
הנדסה
03/06/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
יועץ נגישות 50 יח"ד שדי תרומות
03/05/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
הכנת תב"ע 57 יח"ד רשפים
11/05/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
פיקוח שיפוץ מחסני קליטה בישובים
03/06/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מפקח בניה בי"ס דרור
03/06/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
עבודות נגישות במבני המועצה
03/06/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
כמאות תכנון בי"ס שק"ד
20/05/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן מים וביוב - 50 יח"ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן חשמל - 50 יח"ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן נוף - 50 יח"ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן כבישים - 50 יח"ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מודד - 50 יח'ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מדידת מגרש גן משחקים מיטל
02/05/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
15/01/2020
ועדת יועצים - הכללת תחום יעוץ
חוות עדן
13/01/2020
מליאת המועצה
כללי
05
25/06/2020
מליאת המועצה
כללי
04
25/06/2020
מליאת המועצה
שלא מן המנין, כללי
02
22/03/2020