פרוטוקולים

 

פרוטוקולים של ועדות המועצה השונות – ניתן לסנן ע"י בחירת סוג הפרוטוקול / מחלקה / שנה.

 

לארכיון פרוטוקולים משנים קודמות >>

 

 

סוג ועדה
אגף \ מחלקה
מס ישיבה
תאריך
ועדת יועצים - הכללת יועצים ברשימת היועצים
09/08/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
היתר יבילים גיל עוז
15/08/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
אדריכל מעונות יום
09/08/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
פיקוח לשיפוץ והשמשת מבנים למגורים
27/07/2022
ועדת השלושה
פיתוח ותשתיות
21/07/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן חשמל מעונות יום
14/06/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
תכנון מטבחים מעונות יום
14/06/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
יועץ גורף אגרונום
24/05/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן קונסטרוקציה למעונות יום
008
12/05/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
תכנון מגרש ספורט ביס שקד
006
12/05/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מדידה פוטוגרמטרית לשינוי טבע בריכות השלום
016
03/05/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
פיקוח שיפוצים ובינוי מגרש ספורט ביס שקד
015
03/05/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות בפטור ממרכז
הכנת תבע לתחנת ניסיונות חוות עדן
28/04/2022
ועדת יועצים לאמות מידה, ניהול ופיקוח פרויקטים
הנדסה
15/03/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
הנדסה - יועץ ניקוז
07/02/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
הנדסה - פיקוח שיפוץ שירותים ושבילים בגן השלושה
11/01/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
הנדסה - מפקח לשיפוץ האב בנוה איתן
04/01/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
הנדסה - יועץ תנועה למרחב ביכורה וביס שק"ד
04/01/2022
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
הנדסה - יועץ פיקוח סלילת כביש גישה טירת צבי למתחם חינוכי
09/09/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
הנדסה -כתב כמויות שק"ד על יסודי
0
04/01/2022
ועדת יועצים - החלטה על תנאי סף
הנדסה
21/12/2021
ועדת הקצאות
כללי
12/02/2020
ועדת הקצאות
כללי
29/06/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
קונסטרוקטור - גשר
006
05/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
נגישות - גשר
057
05/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
יועץ קרקע - גשר
056
05/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מתכנן חשמל - גשר
055
02/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מתכנן מים וביוב - גשר
054
08/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מודד - גשר
053
02/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מתכנן נוף - גשר
052
02/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מתכנן כבישים ותנועה - גשר
051
02/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
קרקע 81 יחד - מירב
042
05/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
יועץ נגישות - מירב
043
05/08/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מתכנן חשמל - מירב
041
09/05/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מודד - מירב
039
12/05/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מתכנן נוף - מירב
038
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מתכנן כבישים - מירב
037
09/05/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות (חכ"ל)
מתכנן סככות חניה
13/04/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן נוף ל- 57 יח''ד רשפים
15/06/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
נספח מים וביוב ל- 57 יח''ד רשפים מיום 20.04.21
20/04/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
פטור ממכרז בענין יעוץ קרקע לגני ילדים במיטל ותל תאומים
01/06/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
גינון בגן השלושה
01/06/2021
ועדת יועצים - החלטה על תנאי סף
החלטה על תנאי סף, אמות מידה ומשקלן
11/05/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן תנועה - 57 יח'ד רשפים
26/04/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
ליווי מכרז מער' מידע אגף קהילה
11/05/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
תכנון גני ילדים
06/04/2021
מליאת המועצה
כללי
02
18/03/2021
קובץ

הזמנה לישיבת מליאת מועצה מס 02-2021 ליום 18.3.2021

פרוטוקול ישיבת מליאה מס 2-2021 מיום 18.3.2021

נספח א לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – פרוטוקול ישיבת מליאה מס 1-2021 מיום 11.2.2021

נספח ב לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – חוברת תכנית עבודה 2021

נספח ג לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – דוח תאגיד קולחי עמק המעיינות – לשנת 2020

נספח ד לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – דוח חברה כלכלית בעמ – לשנת 2020

נספח ה לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – דוח תחנת העמקים – לשנת 2020

נספח ו לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – דוח מתנס עמק המעיינות – לשנת 2020

נספח ז לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – דוח פארק תעשיות צבאים- לשנת 2020

נספח ח לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – טליה אחזקות – דוח מצב שותפות 2020

נספח ט לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – דוח כספי מפורט לשנת 2019

נספח י לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – דוח רבעוני 31.12.20 עמק המעיינות חתום

נספח יא לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – חוק עזר למועצה האזורית עמק המעיינות – שמירת איכות הסביבה – תיקון – התשפא – 2021

נספח יב לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – סכום והמלצה למליאה של ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים -מיום 25.2.2021

נספח יג לפרוטוקול ישיבת מליאה 02-2021 – תברים – 18.3.2021

להקלטת המליאה>>

ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
כללי
16/02/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
שירותי מדידה 2021-2022
05/01/2021
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
תכנון מבנה מעון יום לקשיש
21/12/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מודד צומת בי"ס רימון
22/12/2020
ועדת יועצים - הכללת יועצים ברשימת היועצים
10/12/2020
מליאת המועצה
כללי
08
11/11/2020
מליאת המועצה
כללי
07
13/09/2020
מליאת המועצה
כללי
06
19/08/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן כבישים ותנועה - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
יועץ נוף - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
פיקוח שיפוצים באולמות ספורט ובתי"ס
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
יועץ קרקע - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מודד - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
קונסטרוקטור - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן חשמל ותקשורת - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן מים וביוב - 74 יח"ד מסילות
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
שימור זני תמרים - חוות עדן
13/07/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
יועץ נגישות 50 יח"ד שדי תרומות
03/05/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
הכנת תב"ע 57 יח"ד רשפים
11/05/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
פיקוח שיפוץ מחסני קליטה בישובים
03/06/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מפקח בניה בי"ס דרור
03/06/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
עבודות נגישות במבני המועצה
03/06/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
כמאות תכנון בי"ס שק"ד
20/05/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן מים וביוב - 50 יח"ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן חשמל - 50 יח"ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן נוף - 50 יח"ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מתכנן כבישים - 50 יח"ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מודד - 50 יח'ד שדי תרומות
04/04/2020
ועדת יועצים - החלטה על התקשרות
מדידת מגרש גן משחקים מיטל
02/05/2020
ועדת יועצים - הכללת תחום יעוץ
חוות עדן
13/01/2020
מליאת המועצה
כללי
05
25/06/2020
מליאת המועצה
כללי
04
25/06/2020
מליאת המועצה
שלא מן המנין, כללי
02
22/03/2020