נגישות

 

הצהרת נגישות אתר האינטרנט >>

הצהרת נגישות אתר מכירת כרטיסים >>

הנגשה במערכת החינוך >>

נגישות מבנים במועצה >>

דוח נגישות:

דוח נגישות 2022 – נגישות מבני מועצה והצהרת ראש הרשות >>

דוח נגישות 2022 – תל תאומים >>

דוח נגישות 2022 – טירת צבי >>

 

נגישות באולם הקימרון

 • שילוט הכוונה וזיהוי בהתאם לתקנות ולתקן.
 • מושבים מותאמים.
 • הכוונה וסיוע בהגעה למקום לאנשים עם מוגבלות.
 • דרך נגישה, ללא הפרשי גובה. מעבר פנוי ללא מכשולים.
 • שירותים נגישים בהתאם לתקנות ולתקן.
 • חניות נכים בהתאם לתקן.
 • עמדות שירות נגישות לפי התקנות והתקן.
 • הכנסת חיית שירות (כגון כלב נחייה) מותרת.
 • מערכת עזר לשמיעה (כרגע בתהליך חידוש)/
 • תרגום לשפת הסימנים לפי בקשה.
 • הדרכת עובדים תקופתית מתבצעת.
 • מתן שירות ללא המתנה בתור לאנשים עם מוגבלות.
 • קיימים מושבים עם מסעדים מותאמים.

 

נגישות בספריה האזורית

 • שילוט הכוונה וזיהוי בהתאם לתקנות ולתקן.
 • הכוונה וסיוע בהגעה למקום לאנשים עם מוגבלות.
 • דרך נגישה, ללא הפרשי גובה. מעבר פנוי ללא מכשולים.
 • שירותים נגישים בהתאם לתקנות ולתקן.
 • חניות נכים בהתאם לתקן.
 • עמדות שירות נגישות לפי התקנות והתקן.
 • הכנסת חיית שירות (כגון כלב נחייה) מותרת.
 • מתן שירות ללא המתנה בתור לאנשים עם מוגבלות.
 • אוזניות מותאמות.
 • כמות גדולה של ספרים קוליים להנגשה – בדיסקים וכמנויים באפליקציית אייקאסט.
 • מנוי לספריה הדיגיטלית (אוברדרייב) שמאפשר הנגשה של הקריאה הדיגיטלית.
 • טל"ח – טאבלט ייעודי להגדלה והנגשה של ספרים פיזיים.
 • ניתן לנוע עם כיסא גלגלים או קלנועית ברחבי הספרייה.
 • מתבצעת הדרכת עובדים תקופתית.בספריה מתנדבים כדרך קבע עובדים עם צרכים מיוחדים ומשולבים בצוות.
 • הספריות הרב ישוביות (עין הנצי"ב, מעלה גלבוע, נווה אור) מותאמות לקהילה המקומית ומספקות שירות מותאם עבור אנשים עם מוגבלויות.

 

רכז נגישות במועצה

כפיר אליהו, מהנדס המועצה  04-6848131 | handasa@maianot.co.il