מתנ"ס

מתנ"ס עמק המעיינות מהווה מנוע חברתי למימוש חזון מועצה אזורית עמק המעיינות ומהותו הוא שותפות עם תושבים, קהילות וגופים הפועלים במרחבי העמק לצורך יצירת חוסן קהילתי וייחוד קהילתי.
מתנ"ס עמק המעיינות פועל באמצעות הנהלה פעילה הכוללת את נציגי המועצה האזורית עמק המעיינות, נציגי ציבור מרחבי העמק ונציגי החברה למתנ"סים.

 

מחלקות המתנ"ס:

 • המרכז למחול
 • המרכז למוסיקה
 • מחלקת ספורט
 • מחלקת תרבות
 • מחלקת ילדים ונוער
 • עידן טכנולוגי
 • מחלקת צעירים והתנדבות
 • ספריה אזורית

 

יעוד:

מתנ"ס עמק המעיינות פועל למען הקהילות והתושבים בעמק המעיינות ומקדם את פעילות הפנאי במרחב המועצה וביישובים, תוך עבודה בשותפות עם כלל גורמי הקהילה.

המתנ"ס פועל ליצירת מרחב של משמעות ושייכות לתושבים ולקהילות ופועל במרכז עידן, בספריה האזורית, בשלוחות המתנ"ס וביישובים.

 

נציגי ציבור בעמותה:

 • מרים מרדכי
 • מאיר לנגר
 • שלום לויטל

 

נציגי הנהלת המועצה:

 • ירון שפיר (יו"ר)
 • יניב ויצמן
 • שני שנהר צרפתי

 

נציגי החברה למתנ"סים:

 • דני קוסן

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

צרויה שוויגר
מנהלת מתנ"ס

דפנה ארזי
מזכירת מתנס

רותי דוד
רכזת פרוייקטים

אתי ברזני
מזכירת מתנ"ס והמרכז למוסיקה

דפנה שלמה
כספים מתנ"ס

מירי כפרי
רכזת של"ם - שירות לאומי למבוגר