מכרזי כח אדם

 

  • נציגי ציבור חברי ועדות הבחינה במכרזי כ"א, אשר אושרו בישיבת מליאה מס' 3/2021 מיום 29.04.2021:
    אליעזר יהודה | גלי עסיס | שירי פירדמן | אליעזר ריבלין | מוטי תורן | אילן מרדכי
קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
כ"א מתנ"ס
רכז.ת ילדים ונוער מנחמיה
05-2022
21/05/2022
20:00
תיאור התפקיד
דרישות התפקיד
אופן הגשת המכרז

מכרז 05-2022 רכז.ת שלוחת מתנ'ס מנחמיה >>

גוף / מחלקה
מסמכים
כ"א מתנ"ס
רכז.ת שלוחת מתנ"ס - מנחמיה
04-2022
21/05/2022
20:00
תיאור התפקיד
דרישות התפקיד
אופן הגשת המכרז
גוף / מחלקה
מסמכים

מכרז 04-2022 רכז.ת ילדים ונוער מנחמיה >>