מכרזי כח אדם

 

  • נציגי ציבור חברי ועדות הבחינה במכרזי כ"א, אשר אושרו בישיבת מליאה מס' 3/2021 מיום 29.04.2021:
    אליעזר יהודה | גלי עסיס | שירי פירדמן | אליעזר ריבלין | מוטי תורן | אילן מרדכי

אין תוצאות לתצוגה