מכרזי כח אדם

 

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
כ"א מתנ"ס
מנהל.ת קונסרבטוריון למוזיקה
08-2021
12/12/2021
9:00
תיאור התפקיד
דרישות התפקיד
אופן הגשת המכרז

קו"ח ומסמכים נדרשים יש לשלוח לדוא"ל hrmatnas@maianot.co.il

גוף / מחלקה מתנ"ס
מסמכים

מכרז 08-2021 מנהל.ת קונסרבטוריון למוזיקה >>