מכרזי כח אדם

 

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
כ"א מועצה
נהג.ת אוטובוס
214-2021
02/08/2021
9:00
תיאור התפקיד

נהיגה באוטובוס השייך לרשות המקומית או משמש אותה, והפעלתו לצורך הסעת תלמידים או הסעת נוסעים אחרים, בהתאם לצרכי הרשות המקומית, ובהתאם לסידור העבודה ולמשימות המוטלות ע"י הממונה.

עיקרי התפקיד:
א. הסעת נוסעים באוטובוס, בהתאם לצרכי הרשות המקומית.
ב. הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיות.
ג. טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס.
ד. אחריות על אחזקת הרכב באופן שוטף – וידוא תקינות הרכב ומערכותיו, תדלוק וניקיון.

כפיפות ארגונית: למנהל מחלקת תחבורה.
מונחה מקצועית ע"י קצין בטיחות בתעבורה.

דרישות התפקיד

השכלה:
12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
קורס לנהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה.
השתלמות להסעת תלמידים, בהתאם לתקנה 48 לתקנות התעבורה.

ניסיון מקצועי: ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה כנהג אוטובוס.

ניסיון ניהולי: לא נדרש.

כשירות מקצועית:
רישיון נהיגה בתוקף.
היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות (בהתאם לתקנה 15ב לתקנות התעבורה).
היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 2011.

 כישורים אישיים:
שירותיות בעבודה מול קהל ועם ילדים בפרט.
ייצוגיות.
אחריות לחיי אדם.
מיומנות טכנית ותפיסה מכאנית.
התמודדות עם לחץ ושחיקה.
ערנות ודריכות.
כושר עבודה בצוות.

מאפיינים ייחודיים לתפקיד:
גמישות בשעות העבודה, עבודה בשעות לא שגרתיות, נסיעות בתפקיד, כוננויות.

אופן הגשת המכרז

רק פניות מתאימות תענינה – יש להעביר תעודות המעידות על עמידה בתנאי הסף בעת הפניה.

קו"ח , תעודות והמלצות בציון שם המשרה נא לשלוח ל:  shira@maianot.co.il

גוף / מחלקה
מסמכים

מכרז 214-2021 לתפקיד נהג.ת אוטובוס >>