מנכ"לית ומשאבי אנוש

יעוד המחלקה

ארגון, הפעלה וניהול של מנגנון המועצה תוך פיתוח והכשרת ההון האנושי כגורם מרכזי בהצלחתה.

תחומי אחריות

  • לשכת מזכיר המועצה הינה ציר מרכזי בארגון והפעלה של מנגנון המועצה תוך שמירה על החוקים, הצווים והתקנות בהתאם לחוקי המדינה והחלטות הרשות.
  • מזכיר המועצה מתוקף תפקידו אחראי על על פעילות מליאת המועצה וועדותיה.
  • ניהול ההון האנושי, הכשרתו והתאמת תהליכי העבודה לדרישות ולשירותים הניתנים לשביעות רצון התושבים.
  • לשכת מזכיר המועצה אחראית על חופש המידע ומענה לציבור בהתאם לחוק.
  • ניהול מערך המידע של הרשות ובכלל זה שימור ותיעוד ההיסטוריה של המועצה ויישוביה.

 

שעות קבלת קהל 

ימים: א'– ה' בין השעות: 08:30 – 15:30

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

מיה גומא- להב
מנכ"לית המועצה

דינה אזוגי
מזכירת מנכל"ית המועצה

דפנה מרק
מנהלת אגף הון אנושי ומינהל

עדי פרי
מנהלת מש"א

שירה כץ
רכזת מש"א

גלית עאנא
אם בית

אילנה סלאח
חשבת שכר

קרין גודינגר
סגנית מנהל מע' המידע

ספי אבוקה
מנהל מע' מידע, מנהל אבטחת מידע

דגן צלניק
אחראי דואר

מיה גומא להב
ממונה על חופש המידע

דינה אזוגי
מזכירת הממונה על חופש המידע